Combinatorial and Algebraic Structures Seminar

General information

Irregular seminar of the TIGR group, Department of Mathematics, FNSPE & Doppler Institute. The talks review already known as well as unprecedented results in following fields

Seminars take place mostly on Tuesdays at 12:00 at the Department of Mathematics, FNSPE, CTU; Trojanova 13, Praha 2. Map.

If you would like to receive email notifications on forthcoming sessions, please fill in this form.

Forthcoming sessions

Past sessions

March 2023
Dirk Frettlöh, Substitution tilings with transcendental inflation factor

November 2022
Jan Legerský, Flexing infinite frameworks with applications to braced Penrose tilings
Jan Volec, Three open problems in extremal graph theory

October 2021
Pierre-Adrien TAHAY, Construction of some sequences by cellular automata

March 2020
Jan Legerský, Rotationally symetric flexible frameworks

February 2020
Mikuláš Zindulka, Hardy-Littlewood conjecture for primes having a prescribed primitive root
Francesco Dolce, Generalized Lyndon words

December 2019
Edita Pelantová, Selfsimilarity in cut-and-project sets
Ľubomíra Dvořáková, Dirichlet's principle
Hynek Peřina, Normalisation in Linear Recurrent Numeration Systems

November 2019
Pavla Veselá, Two applications of the spectrum of numbers
Kateřina Medková, Two fragments from WORDS 2019
Olga Parshina, On closed and open factors in Arnoux-Rauzy words

October 2019
Casey Mann, Heesch's Tiling Problem
Sebastián Barbieri, How to find aperiodic subshifts on countable groups
Kateřina Medková, Non-repetitive complexity of Arnoux-Rauzy words
Francesco Veneziano, An effective criterion for periodicity of l-adic continued fractions
Petr Ambrož, Palindromic length of the Thue-Morse word
Edita Pelantová, The critical exponent of Sturmian sequences

September 2019
Francesco Dolce, An introduction to dendric sets

May 2019
Edita Pelantová, Ještě jeden důkaz o periodických a čistě periodických řetězových zlomcích

April 2019
Václav Košík, Substituce uzavřené na derivování: dva příklady
Jakub Klemsa, VeraGreg: A Framework for Verifiable Privacy-Preserving Data Aggregation
Edita Pelantová, Antipalindromy v nekonečných binárních řetězcích

March 2019
Ľubomíra Dvořáková, Vícegrupový monoid
Hana Dlouhá, Algebraic properties of multidimensional continued fractions
Kateřina Medková, Episturmovská slova a jejich řídící posloupnosti
Jan Mazáč, Velmi stručný úvod do Galoisovy teorie

February 2019
Zuzana Masáková, Reprezentace přirozených čísel v lineárních rekurentních systémech

December 2018
Fabien Durand, Self-induced dynamical systems, substitutions and derived sequences
Hana Dlouhá, Cobham's theorem and substitutions subshifts

November 2018
Petr Ambrož, Palindromic length of words and morphisms in class $\mathcal{P}$
Edita Pelantová, On substitutions closed under derivation
Élise Vandomme, New notions of recurrence in a multidimensional setting
Vasek Chvatal, Oldenburger, Kolakoski, Keane

October 2018
Zuzana Masáková, Renormalizovatelné výměny intervalů nad algebraickými tělesy
Valérie Goyheneche, Does a substitutive sequence admit a letter in arithmetical progression?
Kateřina Medková, Ohlédnutí za konferencí Journées Montoises 2018
Jan Mazáč, Ohlédnutí za konferencí Aperiodic Order and Model Sets
Matas Šileikis, Subgraph counts in random graphs

May 2018
Ondřej Kadlec, Dumontův--Thomasův numerační systém

April 2018
Jan Mazáč, Fyzikální pohled na jednodimenzionální binární kvazikrystaly
Tomáš Vávra, Periodické reprezentace v algebraických bázích
Jan Legerský, Grafy s flexibilním ohodnocením

March 2018
Václav Košík, Spektrum matic substitucí pro derivovaná slova
Edita Pelantová, Podobnost v prostoru racionálních matic
Zuzana Masáková, Palindromická délka faktorů sturmovských slov
Jakub Krásenský, Konstrukce numeračního systému pro operátor s netriviálním invariantním podprostorem

February 2018
Petr Ambrož, O konferenci ``Tilings and Recurrence''

December 2017
Ondřej Kadlec, Palindromická délka
Tomáš Zikmund, Rovnoměrné rozdělení modulo 1: geometrický pohled

November 2017
Jakub Krásenský, Soustavy s ``řídkými'' abecedami
Jan Mazáč, Krystalografické množiny a jejich vlastnosti
Václav Košík, Odmocniny sturmovských slov
Kateřina Medková, Automatické posloupnosti

October 2017
Fabien Durand, Decidability Results for Substitutions
Laurent Vuillon, Palindromic closures and Thue-Morse substitution for Markoff numbers
Jiří Šíma, Kvaziperiodické beta-expanze a řezové jazyky v neuronových sítích
Štěpán Holub, Smyčkové rovnice: řešení prémiového problému
Edita Pelantová, Inspirace z WORDS 2017

April 2017
Václav Košík, Charakterizace primitivně substitutivních slov
Hana Dlouhá, Perronova věta pro matice se zápornými prvky
Edita Pelantová, Enumerace jazyků definovaných antislovníkem

March 2017
Petr Kůrka, Babylonská matematika
Marco Pedicini, Quantum entanglement and the Bell matrix
Cyril Höschl, Polynomial heuristic method for rectangular decomposition of 3D shapes
Zuzana Masáková, Beta-celá čísla, jejich kombinatorické a aritmetické vlastnosti

February 2017
Lenka Háková, Krystalografické a nekrystalografické grupy reflexí a související mřížky
Tomáš Vávra, O součtu čtverců algebraických celých čísel

December 2016
Štěpán Starosta, Současné generování pevných bodů morfismů se stejnou maticí
Hana Dlouhá, Horní odhad na délku periody řetězového zlomku kvadratického čísla
Tomáš Denemark, Image Steganography and Steganalysis with Side-Information

November 2016
Edita Pelantová, Enumerace slov bohatých na palindromy
Martin Šácha, Uniform distribution modulo one -- geometrical viewpoint and binary trees
Helena Svobodová, Komplexita billiardu na rovnostranném trojúhelníku

October 2016
Elena Hadzieva, A novel software application for interactive affine transformations of IFS fractals
Tomáš Vávra, Aplikace kombinatoriky na slovech v bioinformatice

May 2016
Kateřina Medková, Extremální problémy $\Delta$-systémů
Zuzana Masáková, Periodické reprezentace čísel v nepisotovských bázích
Josef Florian, Nekonečná slova s komplexitou $2n$

April 2016
Edita Pelantová, Zobecněná spektra čísel a algoritmy pro on-line násobení a dělení
Marta Brzicová, Rozpoznávání nuly konečným automatem
Vojtěch Veselý, Christoffelova slova

March 2016
Jakub Hlavnička, Prvočísla tvaru $x^2+ny^2$
Magdaléna Tinková, Jednotky s vlastností (F) v kubických tělesech
Jakub Krásenský, Fraktální dimenze v pozičních číselných soustavách
Štěpán Starosta, Markovova konstanta a její souvislost s řetězovými zlomky a spektry operátorů
Edita Pelantová, Domněnka o nulovém defektu

February 2016
Kateřina Medková, Neuniverzální a univerzální kvadratické formy

October 2015
Petr Kůrka, Algoritmická čísla a konstruktivní analýza
Klaus Scheicher, On automaticity of certain digit expansions of Laurent series

September 2015
Artur Siemaszko, Counting Adler-Weiss partitions of toral automorphisms via Sturmian words and substitution tilings

May 2015
Kateřina Medková, Synchronizing Delay for Binary Uniform Morphisms

April 2015
Štěpán Holub, Binární ekvivalenční slova
Tomáš Hejda, Multiple tilings associated to the symmetric $d$-Bonacci expansions II. Proofs
Tomáš Hejda, Multiple tilings associated to the symmetric $d$-Bonacci expansions

March 2015
Marta Brzicová, On-line násobení a dělení v~pozičních numeračních systémech
Jakub Krásenský, O číselných rozvojích na mřížkách
René Levínský, On the best response to factor-based strategies and other selected problems from (quantum) game theory
Helena Svobodová, Zobecňování řetězových zlomků do vyšších dimenzí

February 2015
Tomáš Vávra, Number fields generated by Pisot units
Kevin Hare, Iterated Function Systems

December 2014
Eduard Šubert, Od pentamřížky k Penrosovu dláždění (a možná něco navíc)
Adrian Scheerer, Normal Numbers – Introduction, Examples and Techniques
Diana Piguet, An approximate version of the tree packing conjecture for bounded degree graphs

November 2014
Viktor Löffelmann, Computing with Almost Periodic Functions
Kateřina Medková, Lyndon + Christoffel = digitally convex
Václav Jiříček, Longest common subsequences in sets of words
Edita Pelantová, Výměna 3 intervalů a HKS domněnka

October 2014
David Krejčiřík, Metamaterials, d'Alembert operator on a rectangle and badly approximable irrational numbers
Štěpán Holub, Univerzální Lyndonova slova
Josef Florian, Úvod do kombinatoriky na slovech

September 2014
Zuzana Masáková, Úvod do numeračních systémů

May 2014
Kevin Hare, Base $d$ expansions with digits $0$ to $q-1$
Svetlana Puzynina, Infinite self-shuffling words

April 2014
Jiří Wiedermann, Deterministic verification of integer matrix multiplication in quadratic time
Tomáš Vávra, On certain computations of Pisot numbers
Víctor F. Sirvent, Symmetries in Rauzy Fractals
Tomáš Hejda, Čistě periodické $\beta$-rozvoje racionálních čísel

March 2014
Edita Pelantová, Postřehy z konference Representing Streems II
Josef Florian, Zobecněná pseudostandardní slova nad abecedou ${0,1}$
Taizo Sadahiro, A Generalization of the Carries Process
Štefan Porubský, Vlastnosti binárních posloupností generovaných posloupností $\{n\alpha\}$

February 2014
Petr Kůrka, Reálné funkce počítatelné konečnými automaty
Štěpán Starosta, Rozšíření slov bohatých na palindromy

December 2013
Ondřej Turek, Abelovská komplexita Tribonacciho slova
Edita Pelantová, Jaké je vlastně znění HKS domněnky?

November 2013
Martin Malachov, Reverzní Christoffelova faktorizace
Zuzana Krčmáriková, Kvaternióny a rotácie
Zuzana Masáková, Substituční vlastnosti slov kódujících výměnu 2 a 3 intervalů
Karel Klouda, WORDS13: Convergence and Factor Complexity of the Arnoux-Rauzy-Poincaré Algorithm

October 2013
Daniel Dombek, WORDS13: Generating discrete planes with substitutions
Edita Pelantová, WORDS13: Infinite Words with Well Distributed Occurences
Ľubomíra Balková, WORDS13: Introducing Privileged Words, Privileged Complexity of Sturmian Words
Petr Kůrka, Uspořádaná algebraická tělesa
Edita Pelantová, O diofantickém exponentu sturmovského slova

September 2013
Diana Piguet, A regularity lemma and twins in words

May 2013
Volker Ziegler, Distinct unit generated fields
Alessandra Cherubini, Around Cerny's conjecture: synchronizing and collapsing words

April 2013
Lenka Háková, Platónská a Archimedovská tělesa ve všech dimenzích
Christiane Frougny, Sturmian graphs and integer representations over numeration systems
Christiane Frougny, Numbers as words
Karel Klouda a Štěpán Starosta, The story of periodic periodic factors in the quest of taming the circularity

March 2013
Edita Pelantová, Zobecněné palindromické uzávěry
Tomáš Hejda, On Continued Fractions and Finite Automata
Drahoslava Janovská, Kvaterniony a kvaternionové polynomy
Michal Kupsa, Codings of rotation II

February 2013
Michal Kupsa, Codings of rotation
Zuzana Masáková, Edita Pelantová, Enumerating Abelian Returns to Prefixes of Sturmian Words

December 2012
Pavel Heller, Topologické vlastnosti dláždění spojených s číselnými soustavami II
Pavel Heller, Topologické vlastnosti dláždění spojených s číselnými soustavami
Vincent Delecroix, Global complexity of S-adic systems

November 2012
Jiří Sýkora, Hashovací funkce a multikolize
Jan Mrkos, Juraj Pohanka, Unavoidable Patterns
Zuzana Masáková, O optimálních reprezentacích čísel
Lajos Hajdu, Representation problems with units

October 2012
Tomáš Vávra, On confluence and Erdos-Komornik-Joo problem in negative base
Martin Flusser, Delauneyova triangulace a Voronoiovo dláždění
Karel Břinda, Minimální faktorová komplexita nekonečných slov
Aranka Hrušková, Periodicita řetězovýych zlomků
Wolfgang Steiner, Patterns in rational base number systems

September 2012
Tomáš Vávra, Střípky z konference Journées Montoises 2012

April 2012
Zuzana Masáková, Hladové a líné rozvoje v záporné bázi a jednoznačně rozvinutelná čísla
Edita Pelantová, Pisotova čísla a komplexní Pisotova čísla II
Edita Pelantová, Pisotova a komplexní Pisotova čísla
Bořivoj Melichar, ARBOLOGY – Trees and Pushdown Automata

March 2012
Daniel Dombek, On the generalizations of the unit sum number problem
Vasso Anagnostopoulou , Sturmian measures and stochastic dominance in ergodic optimization
Karel Břinda, Numerické odhady balanční funkce $d$-bonacciho slova
Daniel Dombek, Random graphs -- Graph theory meeting probability with asymptotics

February 2012
Martin Delacourt, Fast arithmetical algorithms in modular moebius number systems
Petr Ambrož, Complex Pisot Numeration Systems
Karel Klouda, Test of circularity

December 2011
Michelangelo Bucci, Yet Another Characterization of Sturmian Words
Vincent Delecroix, Divergent trajectories in a periodic billiard in the plane
Ľubomíra Balková, Aperiodické generátory náhodných čísel

November 2011
Galina Jirásková, SVFA-to-DFA Conversion and Maximal Cliques in Graphs
Zuzana Masáková, Pohstův prvočíselný problém a aritmetické posloupnosti lineárních kombinací S-jednotek
Tatiana Jajcayova, Inverse Word Graphs

October 2011
Tomáš Hejda, Greedy and lazy representations of numbers in the negative golden ratio base
Edita Pelantová, Minimální sada cifer pro paralelní sčítání v nestandardních numeračních systémech
Jakub Kolář, Beta-řetězové zlomky a vlastnost (CF)
Tomáš Hejda, The First Russian-Finnish Symposium on Discrete Mathematics

September 2011
Ľubomíra Balková, Slova návratu a jejich abelovská varianta
Edita Pelantová, Rozvoje v neceločíselných bázích

May 2011
Jean-Pierre Gazeau, Finite tight frames and related quantization of finite sets

April 2011
Zuzana Masáková, Čísla s čistě periodickým rozvojem
Bořivoj Melichar, Vyhledávání v textu a konečné automaty
Jiří Hrivnák, Presentations of Finite Reflection Groups
Petr Ambrož a Daniel Dombek, Beta-numerace a invariantnost na substituce

March 2011
Tomáš Hejda, On one cruel diophantic equation in M\"obius number systems
Béla Lóránt Kovács, The information theory model of the semantics of natural languages
Sirui Cheng, Prime Numbers in Quadratic Fields
Ľubomíra Balková, Brlek-Reutenauer Conjecture

February 2011
Edita Pelantová a Štěpán Starosta, Slova bez překryvu a bohatost na palindromy
Zuzana Masáková, Parryho vs. Ito-Sadahirova čísla

December 2010
Karel Břinda, Balanční vlastnosti pevného bodu substituce
Edita Pelantová, Poziční reprezentace okruhu Gaussových celých čísel a tělesa $\mathbb{C}$

November 2010
Alberto Pizzirani, The elliptic curve discrete logarithm problem in cryptography and an implementation of parallelized Pollard's rho algorithm with CUDA for ECDLP resolution
Ľubomíra Balková, Štěpán Starosta, O letní škole ``CIMPA School of Number Theory in Cryptography and Its Applications''
Milena Svobodová, Parallel addition in non-standard numeration systems
Karel Klouda, S-adic conjecture

October 2010
Anna Frid, On a family of Toeplitz languages of non-standard growth
Ľubomíra Balková a Štěpán Starosta, Nekonečná slova s konečným defektem
Petr Ambrož, O konferenci Journées Montoises 2010
Ondřej Turek, Balances and Abelian Complexity of a Certain Class of Infinite Ternary Words

September 2010
Zuzana Masáková, Základní pojmy kombinatoriky na slovech

May 2010
Workshop Analytic and algebraic methods in physic,
Karel Jedlička, Analýza Control flow grafů II

April 2010
Daniel Lenz, Low complexity subshifts and spectral theory of associated Schroedinger operators
Marek Honzírek, Analýza Control flow grafů I
Michal Beneš, Některé vlastnosti proudění vazkých nestlačitelných tekutin
Martin Klazar, Několik výsledků z obecné kombinatorické enumerace

March 2010
Petr Mayer, Stochastické matice a některé veličiny popisující DTMC
Michal Kupsa, Doby návratu v dynamických systémech a procesech II
Michal Kupsa , Doby návratu v dynamických systémech a procesech
Petr Ambrož, On symbolic dynamics of (-\beta)-numeration
Florian Sobieczky, Amenability of horocyclic products of trees

February 2010
Jan Pokorný, Reprezentace čísel z pohledu lingvistické antropologie
Pierre Arnoux, Octagonal sequences

December 2009
Lenka Motlochová, Two dimensional symmetric and antisymmetric generalizations of sine functions
Zuzana Masáková, Algebraické vlastnosti bází nestandardních numeračních systémů

November 2009
Ľubomíra Balková, Zobecnění sturmovských slov
Petr Ambrož, O konferenci Words 2009
Zuzana Masáková, Poziční numerační soustavy se zápornou bází III

October 2009
Ivo Marek, Perronova-Frobeniova teorie lineárních operátorů reprodukujících kužel v Banachově prostoru
Vojtěch Rödl, Rothva věta a Szemerédiho Regularity Lemma
Karel Klouda, Non-standard representations of $p$-adic numbers
Ľubomíra Balková, Násobíme chytře?

September 2009
Edita Pelantová, Poziční numerační soustavy se zápornou bází II
Edita Pelantová, Poziční numerační soustavy se zápornou bází

May 2009
Severin Pošta, Center of the nonstandard quantum deformation $U_q'(so_3)$
Karel Klouda, Kritický exponent nekonečných slov

April 2009
Vladislav Mantič, Some problems in the modeling of crack initiation and propagation at micro and meso scale in composite materials and their adhesive joints
Jiří Tůma, Enigma II
Jiří Tůma, Enigma

March 2009
Šťěpán Starosta, Graf Rauzyho grafů a s-adický rozvoj
Uwe Grimm, Aperiodicity and Order
Edita Pelantová, Enumeration of factors of infinite words coding exchange of three intervals
Karel Klouda, Powers of rationals modulo 1 and rational base number systems
Ľubomíra Balková, Luštění šifrátoru Lorenz

January 2009
Angela Mestre, On the vertex and edge reconstruction conjectures

December 2008
Daniel Dombek, Odhad $L_\oplus$ pro soustavy s kvadratickým Pisot základem
Tomáš Hejda, Kritérium sturmovskosti morfismu
Petr Ambrož, Morphisms fixing words associated with exchange of three intervals

November 2008
Dominik Macáš, Sturmovská slova a výskyt palindromů v jejich jazyku
Karel Klouda, Index of infinite words associated with quadratic Parry numbers
Ľubomíra Balková, Mirror Substitutions and Palindromic Sequences

October 2008
Čestmír Burdík, New Formula for the Eigenvectors of the Gaudin Model in the $\mathrm{sl}(3)$ Case
Zuzana Masáková, Standardní slova a standardní morfismy

September 2008
Zuzana Masáková, Ekvivalentní definice sturmovských slov

May 2008
Petr Ambrož, Sudoku and Graph Theory

April 2008
Pavel Winternitz, Heisenberg algebra, Umbral Calculus and Orthogonal Polynomials
Zuzana Masáková, Rational hooks, magic numbering and uniform enumeration
Zbyněk Koldovský, Slepá separace promluv současně hovořících osob
Ľubomíra Balková, Schrödinger operators with aperiodic potentials
Lenka Háková, The rings of $n$-dimensional polytopes

March 2008
Angela Mestre, The combinatorics of connected graphs and a Hopf algebraic representation of graphs
Petr Liebl, Faktory nekonečného slova a Gramovy matice
Jan Starý, Witnesses of Non-homogeneity
Manuela Heuer, Coincidence Rotations of the Root Lattice $\mathbf{A_4}$

February 2008
Edita Pelantová, Asymptotic behaviour of beta-integers

December 2007
Edita Pelantová, Eudoxova reálná čísla a Dedekindovy řezy podávané s kafíčkem
Peter Baláži, 3-Interval Exchange Transformations
Zuzana Masáková, Model zobecněného krystalu s nekrystalografickými symetriemi

November 2007
Štěpán Starosta, Slova s komplexitou $2n$
Lenka Háková, Invertovatelné substituce nad dvoupísmennou abecedou
Karel Klouda, Sdružená distribuce součtu číslic pro ``greedy'' a ``lazy'' Fibonacciho reprezentace
D. Dombek, $\alpha$-rozvoje čísel ve dvojkové soustavě

October 2007
P. Rubeš, Úvod do dvojbázové číselné soustavy
Edita Pelantová, Sequences with a constant number of return words
Petr Ambrož, Číselné soustavy s neceločíselnou bází II
Zuzana Masáková, Číselné soustavy s neceločíselnou bází
Čestmír Burdík, The adjoint representation of quantum algebra $U_q(\mathrm{sl}(2))$

May 2007
Pavel Blasiak, Normal Ordering and Graphs

April 2007
Edita Pelantová, Factor versus palindromic complexity of uniformly reccurent infinite words
Jiří Hrivnák, Zobecněné Inonu-Wignerovy kontrakce Lieových algeber nízkých dimenzí

March 2007
Petr Ambrož, Matrices of morphisms preserving 3iet words
Dominik Macáš, Palindromická čísla v soustavách s různým základem
Čestmír Burdík, Struktura obalových algeber U(sl(4)) a U(so(5))
Ľubomíra Balková, All about primitive substitutions II
Edita Pelantová, Gradace versus grupová gradace

February 2007
Ľubomíra Balková, All about primitive substitutions

December 2006
Edita Pelantová, Slova kódující výměnu 3 intervalů a invariantnost na substituci II
František Jahoda, Rekurenční kvocient sturmovských posloupností
Petr Ambrož, Geometrické počítání počtu faktorů Sturmovských slov

November 2006
Štěpán Starosta, Bispeciální faktory a komplexita
Edita Pelantová, Slova kódující výměnu 3 intervalů a invariantnost na substituci
Ľubomíra Balková, $p$-adická čísla

October 2006
Zuzana Masáková, Factor complexity of infinite words invariant under substitution
Petr Šulc, Optimal Quantum State Determination by Mutually Unbiased Measurements
Lenka Háková, Sturmian morphisms II
Lenka Háková, Sturmian morphisms

May 2006
Christiane Frougny, On a rational base number system
Edita Pelantová, Factor complexity of infinite words associated with non-simple Parry numbers
Ľubomíra Balková, Return Words of Infinite Words Associated with Simple Parry Numbers

April 2006
Petr Ambrož, Palindromic Complexity of Infinite Words Associated with Simple Parry Numbers
Jean-Pierre Gazeau, Mathematics of the Diffraction III

March 2006
Julien Bernat, Symmetrized beta-integers
Pavel Blasiak, Combinatorics of boson normal ordering
Wolfgang Steiner, Periodicity of discrete rotations and domain exchange
Jean-Pierre Gazeau, Mathematics of the Diffraction

October 2005
Pierre-Adrien TAHAY, Construction of some sequences by cellular automata