back to homepage
Notre Dame
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra B

Prosím ty z vás, kteří dělali zkoušku už třikrát, stavte se alespoň pro zápočet. Domluvte se se mnou emailem.

Výsledky zkouškové písemky z 8.9. Zadání zkouškové písemky z 8.9. Vzorové řešení zkouškové písemky z 8.9.: praxe 1. část , praxe 2. část , teorie 1. část .

Výsledky zkouškové písemky z 6.9. Zadání zkouškové písemky z 6.9. Vzorové řešení zkouškové písemky z 6.9.: praxe 1. část , praxe 2. část , teorie 1. část , teorie 2. část .

Výsledky zkouškové písemky z 2.9. Zadání zkouškové písemky z 2.9. Vzorové řešení zkouškové písemky z 2.9.: praxe 1. část , praxe 2. část , teorie 1. část , teorie 2. část .

Výsledky zkouškové písemky z 30.6. Zadání zkouškové písemky z 30.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 30.6. (zatím bez 4. příkladu): praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , teorie 1. část , teorie 2. část .

Výsledky zkouškové písemky z 28.6. Zadání zkouškové písemky z 28.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 28.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , praxe 4. část , teorie 1. část .

24.6. zkoušková písemka stejná jako 23.6. Výsledky zkouškové písemky z 24.6.

Výsledky zkouškové písemky z 23.6. Zadání zkouškové písemky z 23.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 23.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , teorie 1. část , teorie 2. část .

Výsledky zkouškové písemky z 22.6. Zadání zkouškové písemky z 22.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 22.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , teorie 1. část , teorie 2. část .

Výsledky zkouškové písemky z 17.6. Zadání zkouškové písemky z 17.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 17.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , praxe 4. část , teorie 1. část , teorie 2. část .

Výsledky zkouškové písemky z 10.6. Zadání zkouškové písemky z 10.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 10.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , praxe 4. část , teorie .

Výsledky zkouškové písemky z 9.6. Zadání zkouškové písemky z 9.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 9.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , praxe 4. část , teorie .

Výsledky zkouškové písemky z 8.6. Zadání zkouškové písemky z 8.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 8.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , praxe 4. část , teorie 1. část , teorie 2. část .

Výsledky zkouškové písemky z 3.6. Zadání zkouškové písemky z 3.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 3.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , praxe 4. část , praxe 5. část , teorie 1. část , teorie 2. část , teorie 3. část .

Výsledky zkouškové písemky z 2.6. Zadání zkouškové písemky z 2.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 2.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , teorie 1. část , teorie 2. část .

Výsledky zkouškové písemky z 1.6. Zadání zkouškové písemky z 1.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 1.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , teorie 1. část , teorie 2. část .

Vypisuji následující zkouškové termíny: 1.6., 2.6., 3.6., 8.6., 9.6., 10.6., 17.6., 22.6., 23.6., 24.6., 28.6., 30.6. Zapisujte se v KOSU. Zkouškové písemky se píší vždy odpoledne od 14h (místnost je upřesněna v KOSu), případná ústní zkouška se pak koná následující den taktéž odpoledne od 14h (místnost bude upřesněna po písemce).

Zápočty

Zápočtová tabulka s bodovým skóre za celý semestr zde (včetně výsledků náhradních písemek - na náhradní písemku se můžete přijít podívat kdykoliv ke mně do kanceláře během tohoto týdne (31.5. - 4.6.), radši napište předem email, abyste mě zastihli). Zápis zápočtu do indexu proběhne během zkoušky.

Zde je k dispozici zadání a obodované řešení 2. zápočtové písemky: zadání skupiny A, praxe A 1. příklad , praxe A 2. příklad, praxe A 3. příklad, teorie A 1. část , teorie A 2. část , zadání skupiny B, praxe B 1. a 2. příklad , praxe B 3. příklad, teorie B 1. část , teorie B 2. část .

Zde je k dispozici zadání a obodované řešení 1. zápočtové písemky: zadání skupiny A, praxe A 1. část , praxe A 2. část, teorie A , zadání skupiny B, praxe B , teorie B.

Organizace

Hodinová dotace 1+2 znamená, že se během přednášek vyložená teorie ilustruje na celé řadě příkladů. Přednášky sice povinné nejsou, ale rozhodně jsou tou nejlepší přípravou na zkoušku. Kromě toho se na přednáškách letmo seznámíte se zajímavostmi z historie lineární algebry a aplikacemi lineární algebry v geometrii.

Rozvrh

Přednášky se konají v pondělí od 9h30 v posluchárně T201. Rozvrh cvičení najdete zde . Jelikož je cvičení jednou za dva týdny, dejte pozor na to, kdy začíná váš kroužek!!!

Obsah předmětu

Více než polovina přednášek je věnována maticovému počtu. Probereme následující kapitoly:

Studijní materiály

Hlavním a pro úspěšné absolvování předmětu postačujícím zdrojem jsou přednášky. Upozorňuji, že některé věci budou probrány jen na přednášce. Skripta k zimnímu i letnímu semestru jsou k dispozici na stránce doc. Humhala pod názvem Algebra 1 a Algebra 2 . Zadání nadcházejícího cvičení najdete vždy v předstihu na stránce Cvičení LAB2, abyste měli možnost se připravovat sami předem. Úlohy v zadáních budou samozřejmě neřešené. Z následujících příkladů některé spočítáme na přednáškách, zbylé si řešte sami: Frobeniova věta, inverzní matice, permutace a determinanty, skalární součin a ortogonalita, vlastní čísla a diagonalizace a lineární geometrie. Určitě si počítejte také ze sbírky J. Pytlíčka: Cvičení z algebry a geometrie.

Podmínky získání zápočtu a zkoušky

O podmínkách získání zápočtu a zkoušky se dozvíte tady. Hranice k získání plusových bodů ke zkouškové písemce byla snížena na 35 bodů. Zejména upozorňuji na čerstvě zavedené zápočtové písemky, které prověří vaše znalosti už v průběhu semestru. POZOR! Datum druhé zápočtové písemky bylo přesunuto na 24.5.!!!
Studenti, kteří získali zápočet minulý rok, nemusí chodit na cvičení. Zápočtové písemky si ovšem napsat musí a musí z nich získat stejně jako ostatní minimálně 15 bodů.

Za samozřejmost považuji ovládání látky zimního semestru. Ověřte si, že ji skutečně ovládáte zde.

Přeji vám hodně úspěchů!

back to homepage