back to homepage
periody řetězových zlomků
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       SOČ       Cestovatelské besedy

Vedení středoškolských projektů - SOČ a Amavet

Velmi ráda se věnuji odbornému vedení středoškolských studentů. Momentálně nemám vypsána konkrétní matematická témata, ale pokud se mi ozve student/ka se zájmem o projekt, pokusím se vybrat téma, které nám bude oběma vyhovovat. Seznam studentů a jejich projektů, které jsem vedla v minulosti, spolu s výstupy z nich uvádím níže.