back to homepage
Nepal
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra B

Důležitá sdělení

Konzultace písemek ze 7.9. se koná 8.9. od 11h v T212.

Zadání zkouškové písemky z 5.9. Vzorové řešení zkouškové písemky z 5.9.: praxe 1. část , praxe 2. část , teorie. Konzultace písemek 6.9. v 10h u mě v kanceláři 09b.

Zadání zkouškové písemky z 1.9. Vzorové řešení zkouškové písemky z 1.9.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , teorie. Konzultace písemek 2.9. ve 13h u mě v kanceláři 09b.

Výsledky zkouškové písemky z 30.6. Zadání zkouškové písemky z 30.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 30.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , teorie.

Výsledky zkouškové písemky z 27.6. Zadání zkouškové písemky z 27.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 27.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , teorie.

Výsledky zkouškové písemky z 23.6. Zadání zkouškové písemky z 23.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 23.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , teorie.

Výsledky zkouškové písemky z 15.6. Zadání zkouškové písemky z 15.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 15.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , teorie .

Výsledky zkouškové písemky z 13.6. Zadání zkouškové písemky z 13.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 13.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , teorie .

Výsledky zkouškové písemky z 6.6. Zadání zkouškové písemky z 6.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 6.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , teorie .

Výsledky zkouškové písemky z 1.6. Zadání zkouškové písemky z 1.6. Vzorové řešení zkouškové písemky z 1.6.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , teorie .

Výsledky zkouškové písemky z 30.5. Zadání zkouškové písemky z 30.5. Vzorové řešení zkouškové písemky z 30.5.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , teorie .

Výsledky zkouškové písemky z 26.5. Zadání zkouškové písemky z 26.5. Vzorové řešení zkouškové písemky z 26.5.: praxe 1. část , praxe 2. část , praxe 3. část , teorie .

Zkouškové termíny

Písemná část bude vždy od 10 do 12h v T201 (není-li uvedeno jinak). Případná ústní zkouška a konzultace písemek je následující den (není-li uvedeno jinak), proto si na zkoušku rezervujte vždy příslušné dva dny! Přihlašovat a odhlašovat se můžete v KOSu nejpozději den předem. (Jste-li přihlášení, a nepřijdete na zkoušku, termín Vám samozřejmě propadá.) Zatím se lze hlásit i bez zápočtu. Proto pokud někdo zápočet nezískáte, buďte ohleduplní a odhlašte se, jinak blokujete termín spolužákům. Připomínám, že na zkoušku lze jít jen se získaným zápočtem, i když do indexu jej zapíšu právě až během zkouškové písemky. Vypsány jsou následující termíny:

Vzorové řešení zápočtové písemky číslo 2

Výsledky 2. zápočtové písemky a celkový bodový stav (započteno či nezapočteno) jsou k dispozici zde. Testy jsou do pátku 27.5. k nahlédnutí u doc. Humhala, poté budou u mě. S reklamacemi týkajícími se hodnocení teorie se obracejte na mě, s reklamacemi k hodnocení praxe na doc. Humhala.

Vzorové řešení zápočtové písemky číslo 1

Výsledky 1. zápočtové písemky jsou k dispozici zde. Testy dostanete k nahlédnutí na cvičeních. S reklamacemi týkajícími se hodnocení teorie se obracejte na mě, s reklamacemi k hodnocení praxe na doc. Humhala.

Organizace

Hodinová dotace 1+2 znamená, že se během přednášek vyložená teorie ilustruje na celé řadě příkladů. Přednášky sice povinné nejsou, ale rozhodně jsou tou nejlepší přípravou na zkoušku. Kromě toho se na přednáškách letmo seznámíte se zajímavostmi z historie lineární algebry a aplikacemi lineární algebry v geometrii.

Rozvrh

Přednášky se konají v pondělí od 9h30 v posluchárně T201. Rozvrh cvičení najdete zde. Cvičení je každý druhý týden. Rozdělení cvičení mezi kruhy je následující: POZOR! Kroužky SOFE a PRAK mají cvičení nadále každý sudý týden, ale místo středy od 7:30 v T209 budou cvičení od 25.3. včetně každý pátek od 7:30 v T208.

Obsah předmětu

Více než polovina přednášek je věnována maticovému počtu. Probereme následující kapitoly:

Studijní materiály

Hlavním a pro úspěšné absolvování předmětu postačujícím zdrojem jsou přednášky.

Letos budu průběžně uveřejňovat zápisky z přednášek, aby se měli z čeho učit i ti, kteří i navzdory mému doporučení na přednášky chodit nebudou. Upozorňuji, že důkazy budou v zápiscích jen naznačené.

Skripta k zimnímu i letnímu semestru jsou k dispozici na stránce doc. Humhala pod názvem Algebra 1 a Algebra 2.

Zadání nadcházejícího cvičení najdete vždy v předstihu na této stránce, abyste měli možnost se připravovat sami předem. Úlohy v zadáních budou neřešené. Úloh je více, než stihneme spočítat. Řešte si je tedy sami a případné nejasnosti konzultujte se mnou či cvičícím. 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení, 6. cvičení.

Určitě si počítejte také ze sbírky J. Pytlíčka: Cvičení z algebry a geometrie.

Podmínky získání zápočtu a zkoušky

O podmínkách získání zápočtu a zkoušky se dozvíte tady. Zejména upozorňuji, abyste nepodcenili přípravu na dvě zápočtové písemky, které prověří vaše znalosti už v průběhu semestru.
Studenti, kteří získali zápočet minulý rok, nemusí chodit na cvičení. Zápočtové písemky si ovšem napsat musí a musí z nich získat stejně jako ostatní minimálně 15 bodů.

Za samozřejmost považuji ovládání látky zimního semestru. Ověřte si, že ji skutečně ovládáte zde.

Přeji vám hodně úspěchů!

back to homepage