back to homepage
Plouarzel
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra A2 (LAA2)

Důležitá aktuální upozornění

Zadání písemek

Abyste věděli, do čeho jdete, jsou zde zveřejněna dosavadní zadání testů. 27.5., 29.5., 3.6., 5.6., 10.6., 12.6., 19.6., 24.6..

Organizace: Přednášky a cvičení (povinná !)

Přednášky se konají v úterý od 13h30 v posluchárně 301. Cvičení jsou každý týden.

Studijní materiály

Hlavním zdrojem jsou přednášky a průběžně vznikající poznámky k přednáškám (verze z 12.6.). Po každé přednášce budu do poznámek přidávat odpřednášenou látku. Prosím, abyste mě upozorňovali na chyby, které v poznámkách najdete. Dále lze používat skripta asistenta Pytlíčka: Lineární algebra a geometrie. Na přednáškách se oproti skriptům odchýlím v tom, že budu pojmy zavádět zpravidla nejprve pro matice (kvůli názornosti) a až poté pro operátory. Obsahově se ale látka na přednáškách a ve skriptech bude z velké části shodovat.
Zadání ke cvičením se zde budou postupně objevovat:

Další příklady si počítejte ze vznikající sbírky ke cvičení z LAP a LAA (verze ze 13.5.), kterou budu i nadále v průběhu semestru rozšiřovat. A opět vás prosím o hlášení nalezených chyb. Lze používat i sbírku od Jiřího Pytlíčka: Cvičení z algebry a geometrie (kde je ale trochu jiné značení).

Podmínky získání zápočtu a zkoušky

Zápočet dostanete, budete-li mít maximálně 2 absence na cvičeních (docházka úterního, středečního, čtvrtečního cvičení) a získáte-li minimálně polovinu možných bodů z malých testů. 5- až 10-minutové testy ohodnocené 0–2 body se budou psát nepravidelně na začátku některých cvičení (náplní bude příklad nebo definice týkající se předchozí hodiny). Body k dobru můžete získávat také za řešení domácích úkolů, které budou zadávány na přednáškách i na cvičeních. Tyto body neovlivní zápočet, ovšem přičtou se vám k výsledku zkouškové písemky (jak už víte ze zimy, takové plusové body se velmi vyplatí).

Upozorňuji, že studenti, kteří získají zápočet z LAA2, mají automaticky nárok na zápočet z LAB2 (dají-li mu z nějakého důvodu přednost).

Zápočty z loňského letního semestru uznávám.

Zkouška (podobně jako v zimním semestru) je obtížná a doporučuji tedy, abyste se průběžně během semestru připravovali. Písemná část zkoušky má 100 minut. Ze 3 příkladů je třeba spočítat alespoň 1,5. Každý příklad bude hodnocen 10 body a k výsledku vám budou přičteny body za domácí úkoly. Z teorie je třeba znát všechny věty a definice a lehčí důkazy a na lepší známku i všechny těžší důkazy.

Přeji vám hodně úspěchů!
back to homepage