back to homepage
kytice
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra A2 (LAA2)

Aktuální informace

Zadání písemek

Dosavadní zadání testů vypadají následovně 27.5., 30.5., 3.6., 10.6., 17.6., 25.6.

Organizace: Přednášky a cvičení (povinná !)

Přednášky se konají v pondělí od 9h30 v posluchárně 301. Cvičení jsou každý týden.

Studijní materiály

Hlavním zdrojem jsou přednášky a skripta Lineární algebra 2 (ISBN 978-80-01-05441-3). I tento druhý díl je naprosto čerstvý a vypracovaný ve spolupráci s loňskými prváky. Skripta jsou k dostání v prodejně skript v Dejvicích v počtu 30 ks a v knihovně FJFI v počtu 120 ks.
Zadání ke cvičením se zde budou postupně objevovat:

Další příklady si počítejte ze vznikající sbírky ke cvičení , která bude i nadále v průběhu semestru rozšiřována. Prosím vás o hlášení nalezených chyb. (Také u skript hlašte, pokud nějakou chybu najdete. Opravíme to pak v dotisku.)

Podmínky získání zápočtu a zkoušky

Zápočet dostanete, pokud budete mít maximálně 2 absence na cvičeních a pokud zároveň získáte minimálně polovinu možných bodů z malých testů. Pěti- až desetiminutové testy ohodnocené 0–2 body se budou psát na začátku cvičení (náplní bude příklad nebo definice týkající se předchozí hodiny). Zde jsou docházky:

Úspěch u zkoušky bude ještě výrazněji než v zimě záviset na vaší práci během semestru. Ta bude hodnocena body, které se přičtou k výsledku zkouškové písemky (jak už víte ze zimy, takové plusové body se velmi vyplatí). Body k dobru můžete získávat:

Upozorňuji, že studenti, kteří získají zápočet z LAA2, mají automaticky nárok na zápočet z LAB2 (dají-li mu z nějakého důvodu přednost).

Zápočty z loňského letního semestru uznávám.

Zkouška (podobně jako v zimním semestru) je obtížná a doporučuji tedy, abyste se průběžně během semestru připravovali. Písemná část zkoušky má 100 minut. Ze 3 příkladů je třeba spočítat alespoň 1,5. Každý příklad bude hodnocen 10 body a k výsledku vám budou přičteny plusové body za práci v semestru. Z teorie je třeba znát všechny věty a definice a lehčí důkazy a na lepší známku i všechny těžší důkazy.

Přeji vám hodně úspěchů!
back to homepage