back to homepage
Notre Dame
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra B

Důležitá aktuální upozornění

Organizace

Hodinová dotace 1+2 znamená, že se během přednášek vyložená teorie ilustruje na celé řadě příkladů. Přednášky sice povinné nejsou, ale rozhodně jsou tou nejlepší přípravou na zkoušku. Kromě toho se na přednáškách letmo seznámíte se zajímavostmi z historie lineární algebry a aplikacemi lineární algebry v geometrii.

Rozvrh

Přednášky se konají v pondělí od 9h30 v posluchárně T201. Rozvrh cvičení najdete zde. Cvičení je každý druhý týden. Rozdělení cvičení mezi kruhy je následující:

Obsah předmětu

Více než polovina přednášek je věnována maticovému počtu. Probereme následující kapitoly:

Studijní materiály

Hlavním a pro úspěšné absolvování předmětu postačujícím zdrojem jsou přednášky.

Letos budu průběžně uveřejňovat zápisky z přednášek, aby se měli z čeho učit i ti, kteří i navzdory mému doporučení na přednášky chodit nebudou. Upozorňuji, že i přes mé předsevzetí psát zápisky pravidelně, může dojít k prodlevám.

Skripta k letnímu semestru jsou k dispozici i na stránce doc. Humhala pod názvem Algebra 2.

K dispozici jsou zde zadání cvičení, abyste měli možnost se připravovat sami předem. Úlohy v zadáních jsou neřešené. Úloh je více, než stihneme spočítat. Řešte si je tedy sami a případné nejasnosti konzultujte se mnou či cvičícím doc. Humhalem. 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení, 6. cvičení.

Podmínky získání zápočtu a zkoušky

O podmínkách získání zápočtu a zkoušky se dozvíte tady. Zejména upozorňuji, abyste nepodcenili přípravu na dvě zápočtové písemky, které prověří vaše znalosti už v průběhu semestru.
Studenti, kteří získali zápočet minulý rok, nemusí chodit na cvičení. Zápočtové písemky si ovšem napsat musí a musí z nich získat stejně jako ostatní minimálně 15 bodů.

Za samozřejmost považuji ovládání látky zimního semestru. Ověřte si, že ji skutečně ovládáte v textu Co nezapomenout z 1. semestru.

Přeji vám hodně úspěchů!

back to homepage