back to homepage
labuť
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra A2 (LAA2)

Aktuální informace

Zadání písemek

Dosavadní zadání testů vypadají následovně 3.6., 7.6., 14.6., 21.6.

Organizace: Přednášky a cvičení (povinná !)

Přednášky se konají v úterý od 13h30 v posluchárně 301. Cvičení jsou každý týden.

Studijní materiály

Hlavním zdrojem jsou přednášky a skripta Lineární algebra 2 (ISBN 978-80-01-05441-3). I tento druhý díl je vypracovaný ve spolupráci se studenty tak, aby co nejlépe připravil na zkoušku. Skripta jsou k dostání v prodejně skript v Dejvicích a v knihovně FJFI.
Zadání ke cvičením se zde budou postupně objevovat:

Další příklady si počítejte ze vznikající sbírky ke cvičení . Prosím vás o hlášení nalezených chyb. (Také u skript hlaste, pokud nějakou chybu najdete. Opravíme to pak v dotisku. Dosud byly nalezeny následující chyby.)

Podmínky získání zápočtu a zkoušky

Zápočet dostanete, pokud budete mít maximálně 2 absence na cvičeních a pokud zároveň získáte minimálně polovinu možných bodů z malých testů. Pěti- až desetiminutové testy ohodnocené 0–2 body se budou psát na začátku cvičení (náplní bude příklad nebo definice týkající se předchozí hodiny).

Úspěch u zkoušky bude ještě výrazněji než v zimě záviset na vaší práci během semestru. Ta bude hodnocena body, které se přičtou k výsledku zkouškové písemky (jak už víte ze zimy, takové plusové body se velmi vyplatí). Body k dobru můžete získávat:

Upozorňuji, že studenti, kteří získají zápočet z LAA2, mají automaticky nárok na zápočet z LAB2 (dají-li mu z nějakého důvodu přednost).

Zápočty z loňského letního semestru uznávám.

Zkouška (podobně jako v zimním semestru) je obtížná a doporučuji tedy, abyste se průběžně během semestru připravovali. Písemná část zkoušky má 100 minut. K výsledku vám budou přičteny plusové body za práci v semestru. Z teorie je třeba znát všechny věty a definice a lehčí důkazy a na lepší známku i všechny těžší důkazy.

Přeji vám hodně úspěchů!
back to homepage