back to homepage
Fontaine Stravinski
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra A2 (LAA2)

Důležitá aktuální upozornění

Organizace: Přednášky a cvičení (povinná !)

Přednášky se konají v úterý od 13h30 v posluchárně 301. Cvičení jsou každý týden.

Studijní materiály

Hlavním zdrojem jsou přednášky a skripta asistenta Pytlíčka: Lineární algebra a geometrie. Na přednáškách se oproti skriptům odchýlím v tom, že budu pojmy zavádět zpravidla nejprve pro matice (kvůli názornosti) a až poté pro operátory. Obsahově se ale látka na přednáškách a ve skriptech bude z velké části shodovat.
Příklady procvičujte ze skript asistenta Pytlíčka: Cvičení z algebry a geometrie a ze zadání cvičení LAB2: 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení.

Podmínky získání zápočtu a zkoušky

Zápočet dostanete, budete-li mít maximálně 2 absence na cvičeních (zde je docházka 2. kruhu a 3. kruhu) a získáte-li minimálně polovinu možných bodů z malých testů. 5- až 10-minutové testy ohodnocené 0-2 body se budou psát nepravidelně na začátku některých cvičení (náplní bude příklad nebo definice týkající si předchozí hodiny). Body k dobru můžete získávat také za řešení domácích úkolů, které budou zadány na přednáškách či na cvičeních.

Upozorňuji, že studenti, kteří získají zápočet z LAA2, mají automaticky nárok na zápočet z LAB2 (dají-li mu z nějakého důvodu přednost).

Zápočty z loňského letního semestru uznávám.

Zkouška (podobně jako v zimním semestru) je obtížná a doporučuji tedy, abyste se průběžně během semestru připravovali. Písemná část zkoušky má 100 minut. Ze 3 příkladů je třeba spočítat alespoň 1,5. Každý příklad bude hodnocen 10 body a k výsledku Vám budou přičteny body za domácí úkoly. Z teorie je třeba znát všechny věty a definice a lehčí důkazy a na lepší známku i všechny těžší důkazy.

Přeji vám hodně úspěchů!
back to homepage