back to homepage
Afrika
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra (LAL2)

Aktuální informace

 • Druhý kontrolní test se bude psát online ve čtvrtek 20. 5. od 9h30 do 10h45. Bude obsahovat tři příklady z látky od hermitovských a kvadratických forem až do konce letního semestru. (tj. hermitovské a kvadratické formy, skalární součin a ortogonalita, metrická geometrie, sdružený operátor a normální operátory). Příklady budou podobné těm ze cvičení. Na testy z předchozích let se můžete podívat na tomto webu. Test není povinný, proto nebude možnost náhrad. Jak víte, při úspěšném zvládnutí obou kontrolních testů nebudete muset psát praktickou část zkouškové písemky.
 • První kontrolní test se bude psát online ve středu 7. 4. od 9h30 do 10h45. Bude obsahovat tři příklady z látky od začátku letního semestru až po spektrální teorii operátorů včetně (tj. inverzní matice a inverzní operátory, permutace a determinanty, spektrální teorie matic a operátorů). Příklady budou podobné těm ze cvičení. Na testy z předchozích let se můžete podívat na tomto webu. Test není povinný, proto nebude možnost náhrad. Jak víte, při úspěšném zvládnutí obou kontrolních testů nebudete muset psát praktickou část zkouškové písemky.
 • Po dobu online výuky budu během pravidelných konzultací přes Teams v době přednášky určovat, na kterou přednášku z videozáznamů se máte podívat, budu zodpovídat dotazy k přednáškám a dotazy organizačního charakteru. Jako materiál pro cvičení po dobu online výuky budeme natáčet videa a poskytovat je přes Teams. Konzultace k příkladům a dotazy k nim si s vámi domluví cvičící.
 • Organizace: Přednášky a cvičení (povinná !)

  Přednášky se konají ve středu od 9h30 v posluchárně 201 na Trojance. Cvičení jsou každý týden.

  Studijní materiály

  Hlavním zdrojem jsou přednášky a skripta Lineární algebra 2 (ISBN 978-80-01-05441-3). I tento druhý díl je vypracovaný ve spolupráci se studenty tak, aby co nejlépe připravil na zkoušku. Skripta jsou k dostání v prodejně skript v Dejvicích a v knihovně FJFI. K dispozici jsou i elektronicky zde.
  Zadání ke cvičením jsou k dispozici zde (pozor, může v průběhu docházet k jejich úpravám, doplňování příkladů, opravám apod.):

  Další příklady si počítejte ze sbírky ke cvičení . Prosím vás o hlášení nalezených chyb. (Také u skript hlaste, pokud nějakou chybu najdete. Opravíme to pak v dotisku. Dosud byly nalezeny následující chyby.)

  Podmínky získání zápočtu a zkoušky

  Zápočet dostanete, pokud budete mít maximálně 2 absence na cvičeních a pokud budete na cvičení chodit připravení. (To samé platí i pro online účast a připravenost na hodiny.)

  Úspěch u zkoušky bude ještě výrazněji než v zimě záviset na vaší práci během semestru. Ta bude hodnocena body, které se přičtou k výsledku zkouškové písemky. Body k dobru můžete získávat:

  Zápočty z loňského letního semestru uznávám.

  Zkouška je obtížnější než v zimním semestru a doporučuji tedy, abyste se průběžně během semestru připravovali. Písemná část zkoušky má 2 hodiny a má praktickou a teoretickou část. K výsledku vám budou přičteny plusové body za práci v semestru, případně vám bude praktická část uznána z kontrolních testů. Po úspěšném absolvování písemné části vždy následuje část ústní. Z teorie je třeba znát všechny věty a definice a lehčí důkazy a na lepší známku i všechny těžší důkazy.

  Přeji vám hodně úspěchů!
  back to homepage