na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Jedenácté cvičení – SDL, OpenGL a make

Na tomto cvičení jsme si hráli s knihovnou SDL, vytvořili jsme 2D animaci a poté 3D scénu pomocí OpenGL API. Programy jsme překládali s pomocí nástroje make.

Obsah cvičení

Na tomto cvičení jsme si ukázali základy knihovny SDL. Vytvořili jsme aplikační okno a smyčku zpráv. Dále jsme animovali průběh funkce sinus. V druhém programu jsme využili OpenGL API pro vykreslení krychle ve 3D prostoru a vysvětlili si základy 3D renderování. Jelikož byly programy komplexnější, využili jsme nástroje make pro řízení překladu.

Kód grafických programů používajících knihovnu SDL

Na tomto cvičení nebyl zadán žádný domácí úkol.