na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Sedmé cvičení – dynamická alokace

Dynamická alokace se hodí při mnoha příležitostech, kde potřebujeme pracovat s daty, jejichž velikost neznáme při překladu. Na tomto cvičení jsme si ukázali funkci malloc(), calloc(), realloc() a free().

Obsah cvičení

Na rozdíl od statické alokace, kterou jsme využívali doposud, nám dynamická alokace umožňuje vyhrazovat paměťové bloky libovolné délky za běhu. Na tomto cvičení jsme si ukázali několik funkcí, které nám umožňují pracovat s pamětí.

Upravte program pro násobení matic 3x3 tak, aby násobil čtvercové matice libovolné velikosti. Použijte dynamicky alokovanou paměť a zkontrolujte, že vám na konci žádná neuniká. Vstup načítejte ze souboru přesměrováním na vstup. První řádka bude určovat rozměr matic a dále budou následovat data jednotlivých matic.

K dispozici je zdrojový kód programu reverzní echo s dynamickou alokací.