na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Poznámky k jazyku C

V této podsekci naleznete mnoho informací týkajících se programovacího jazyka C. Pokud vás zajímá jazyk C++, přejděte do sekce o jazyku C++.