na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Osmé cvičení – struktury a spojový seznam

Struktury slouží ke správě heterogenních dat. Enumerace nám umožní pracovat s množinami hodnot daného typu. Na tomto cvičení se probraly struktury, enumerace a úvod do implementace jednosměrného spojového seznamu.

Obsah cvičení

Struktury jsou významným prvkem jazyka C umožňujícím uchování heterogenních dat v jedné skupině. Struktury jsme využili při implementaci spojového seznamu. Jeho kód jsme rozdělili do několika souborů pro pozdější snadnější manipulaci.

Doplňte těla funkcí getItem(), findFirst(), delItemPos() a delAll(). V případě, že jste nebyli na cvičení, doplňte ještě funkce initializeList(), addItem() a getLength().
Kostra programu Spojový seznam