na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

První cvičení – úvod

První cvičení přineslo seznámení s historií jazyka C a byl předveden překlad jednoduchého zdrojového kódu.

Obsah cvičení

Na prvním cvičení jsme se zabývali krátce historií jazyka C od jeho počátku v 70. letech 20. století až do současnosti. Posledním standardem jazyka je C11 vydaným v roce 2011 organizací ISO. Podrobněji je historie probraná v úvodu do jazyka C.

Dále jsme vytvořili jednoduchý program Hello world. Ukázali jsme si, jak se takový program přeloží a spustí v prostředí Linuxu.

Na tomto cvičení nebyl zadán žádný domácí úkol.