na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Desáté cvičení – preprocesor

Preprocesor jazyka C umožňuje vytvářet multiplatformní kód a řídit překlad řízeným vypouštěním částí kódu. Na tomto cvičení jsme si ukázali techniky pro podmíněný překlad pomocí preprocesorových maker.

Obsah cvičení

Preprocessing nebo-li předzpracování je první fáze překladu kódu v jazyce C. Preprocesor se používá při vkládání hlavičkových souborů a dále při podmíněném překladu.

Vytvořte implementaci binárního nevyváženého stromu a umístěte ji do samostatného hlavičkového a zdrojového souboru. Hlavička bude publikovat funkce pro inicializaci stromu (strom obdrží v této funkci komparační funkci pro porovnávání svých prvků a ukazatel si uloží do struktury reprezentující danou instanci stromu), vložení prvku do stromu, vrácení minima a maxima, smazání minima a maxima a vymazání celého stromu (pomocí rekurze).