na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Cvičení z jazyka C++

V této podsekci je shrnuta probraná látka na cvičeních předmětu PRC2. Informace o jazyku C++ naleznete v sekci Poznámky k jazyku C++.