na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Deváté cvičení – výjimky

V jazyce C jsme se setkali s návratovými kódy funkcí, které v drtivé většině vracejí jakousi indikaci stavu proběhlé události. V jazyce C++ k tomuto účelu slouží systém výjimek, kterým jsme se na tomto cvičení zabývali.

Obsah cvičení

Systém výjimek slouží k informování programátora o nějaké významné události. Takovou událostí bývá nejčastěji chyba v programu. V jazyce C++ existuje hierarchie výjimek, kterou používá celá standardní šablonová knihovna. Na tomto cvičení jsme si vysvětlili, jak se výjimky vyvolávají, ošetřují a jak lze vytvořit vlastní výjimku.

Doplňte do tříd Spojový seznam a Matice kontrolu selhání alokace paměti pomocí bloku try–catch. V případě chyby vyvolejte výjimku tvořenou vlastním objektem určeným pro signalizaci chyby alokace (tedy např. ChybaAlokace). Ve třídě Matice navíc použijte výjimku ChybaOperace, která bude vyhazována v případě použití nekompatibilních matic v různých operátorech.