na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Druhé cvičení – třídy

Na tomto cvičení jsme načali stěžejní téma jazyka C++ — třídy. Zmínili jsme základní syntaxi, konstruktor a destruktor a přístupová práva.

Obsah cvičení

Třídy jsou základním stavebním prvkem objektového modelu C++. Na tomto cvičení jsme si uvedli základní syntaxi pro práci se třídou, ukázali jsme si paralelu se strukturou a vysvětlili si funkci konstruktoru a destruktoru. Dále byly vysvětleny dvě ze tří oprávnění přístupu ke členům třídy.

Přepište kód spojového seznamu jako třídu. Ze struktury List udělejte třídu a funkce z hlavičkového souboru změňte na metody. Doplňte konstruktor a destruktor.
Implementujte třídu reprezentující reálnou matici 3x3 (interně jako jednorozměrné pole). Kromě konstruktoru, který načte data z předaného pole, vytvořte metody pro zjištění, zda-li je matice nulová či jednotková, a dále metodu, která matici vynásobí reálným číslem prvek po prvku, a metodu pro výpis obsahu na standardní výstup.