na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Sedmé cvičení – šablony

Šablony v C++ patří ke způsobu generického programování. Do jazyka se tak dostal velmi mocný mechanismus. Na tomto cvičení jsme si vysvětlili základy tvorby šablon.

Obsah cvičení

Na cvičení jsme se věnovali problematice šablon. Ukázali jsme si vytvoření třídní šablony, její částečnou a úplnou specializaci a též podrobnosti syntaxe.

Přepište třídu Spojový seznam s použitím šablon. Vytvořte jeden šablonový parametr pro typ buňky v seznamu. Vyzkoušejte si vytvoření dvou seznamů typu int a char a jejich výpis.
Přepište třídu Matice s použitím šablon. Vytvořte šablonový parametr pro typ prvku matice. Převeďte všechny metody a operátory s výjimkou těch, které jsou implementované jako prosté funkce (tedy ne jako metody).