na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

První cvičení – úvod

První cvičení přineslo seznámení s historií jazyka C++, s rozdíly mezi jazykem C a C++ a byl předveden překlad jednoduchého zdrojového kódu.

Obsah cvičení

Na prvním cvičení jsme se zabývali krátce počátky jazyka C++, dále jsme se zmínili o rozdílech a vztazích mezi C a C++.

Dále jsme vytvořili jednoduchý program Hello world, jenž byl C++ ekvivalentem původního kódu v C. Řekli jsme si něco o vstupu a výstupu a o několika novinkách, které jazyk C++ přinesl.

Na tomto cvičení nebyl zadán žádný domácí úkol.