na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Osmé cvičení – iterátory

Nejčastější operací nad datovými kontejnery je jejich procházení. Návrhový vzor iterátor pak umožňuje jednotnou metodu pro krokování libovolným kontejnerem. Na tomto cvičení jsme si ukázali, jak v C++ vytvořit iterátor.

Obsah cvičení

Iterátory jsou nedílnou součástí standardní knihovny jazyka C++. Nic nám ale nebrání si vytvořit vlastní. Na cvičení jsme si ukázali, jak vytvořit iterátor jako vnořenou třídu spojového seznamu a jaké typy iterátorů máme a v jakých situacích je lze použít.

Doplňte do třídy Matice veškeré funkční operátory, které případně zbývají zpracovat z předchozího převádění třídy do šablonové třídy. Jedná se zejména o operátory přičtení položky a vynásobení položkou typu T ke každému prvku matice.
Do třídy Matice a Řetězec přidejte operátor << pro výpis obsahu objektu do proudu.
Do třídy Řetězec přidejte iterátor a konstantní iterátor s náhodným přístupem pro procházení řetězce. Iterátor bude, kromě základních porovnávacích operací, poskytovat operátory pro přechod na další a předchozí prvek a operátor indexace pro náhodný přístup.