na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

Třetí cvičení – přetěžování operátorů

Na tomto cvičení jsme probrali techniku přetěžování operátorů. Vysvětlili jsme si její možnosti, omezení a typické oblasti použití.

Obsah cvičení

Toto cvičení odhalilo důležitou techniku, která přibyla do jazyka C++. Jde o přetěžování operátorů. Pomocí přetěžování operátorů můžeme rozšířit různé operace na nové typy a přizpůsobit jednotlivé operátory specifickým podmínkám. Jsme ale limitováni možnostmi jazyka a také omezeními standardu.

Doplňte do třídy Spojový seznam a Matice kopírovací konstruktor a přiřazovací operátor. Přidejte do třídy Matice operátor součtu matic (+) a porovnávání matic (==, !=) a do třídy Spojový seznam operátor přidání prvku na konec seznamu (<<).