back to homepage
Nepal
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ       Cestovatelské besedy

Úvod do kryptologie

Předmět má formu seminářů, na kterých některé příspěvky přednesu já a další přednášky už budou ve spolupráci s vámi, posluchači. Témata zpracujeme napůl, tj. minimálně dva týdny před příspěvkem si rozdělíme, kdo zpracuje kterou oblast daného tématu. K zapůjčení mám následující literaturu:

Náplň předmětu:

 1. Klasická kryptologie
 2. Generátory pseudonáhodných čísel a jejich aplikace v kryptografii (proudové šifry) - Břinda
 3. Blokové symetrické šifry, DES a jeho kryptoanalýza - DES Cracker a simulátor S-DES - Havlíček
 4. Testování prvočíselnosti a algoritmy k naprogramování -
 5. Asymetrická kryptografie - RSA a algoritmy k naprogramování, ElGamal, DH a další metody - Henzlová
 6. Digitální podepisování pomocí asymetrické kryptografie - Soroka
 7. Hašovací funkce - Algoritmus MD5 a SHA-3 - Denemark + Heller
 8. Kvantová kryptografie - Potoček
 9. Kryptografie v praxi
  1. Bezpečnost internetového bankovnictví, bankomaty, platební karty - Honzírek
  2. Elektronický cestovní pas - Lamač
  3. Šifrování flash a jiných datových úložišť - Vahala
  4. Šifrování e-mailů
  5. Bezpečnost mobilních telefonů - Vávra

Podmínky udělení zápočtu
Účast na přednáškách (aspoň 10 přednášek ze 13) - docházka je k dispozici zde - a prezentace kvalitního (!) příspěvku.

back to homepage