back to homepage
Korsika
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ       Cestovatelské besedy

Úvod do kryptologie

Předmět má formu seminářů, na kterých první tří příspěvky o klasických šifrách přednesu já. Další přednášky už budou ve spolupráci s vámi, posluchači. Témata zpracujeme většinou 3 (včetně mě) a minimálně dva týdny před příspěvkem si rozdělíme, kdo zpracuje kterou oblast daného tématu. K zapůjčení mám následující literaturu:

Náplň předmětu:

 1. Klasická kryptologie
 2. Shannon: Communication Theory of Secrecy Systems - a Shannonův životopis D. Dombek, T. Hejda
 3. Generátory pseudonáhodných čísel a jejich aplikace v kryptografii (proudové šifry) J. Kobera
 4. Blokové symetrické šifry, DES a jeho kryptoanalýza - DES Cracker M. Havlíček
 5. Testování prvočíselnosti - D. Macáš, O. Křivánek
 6. Asymetrická kryptografie - RSA , ElGamal a DH , další metody M. Vlček
 7. Digitální podepisování pomocí asymetrické kryptografie P. Novotný
 8. Hašovací funkce - Algoritmus MD5 a SHA-3 D. Machač
 9. Kvantová mechanika a kvantová kryptografie - Z. Kabát, D. Karásek
 10. Kryptografie v praxi
  1. Bezpečnost internetového bankovnictví, bankomaty, platební karty Z. Kabát
  2. Elektronický cestovní pas
  3. Šifrování flash a jiných datových úložišť D. Macáš
  4. Šifrování e-mailů J. Kobera
  5. Bezpečnost mobilních telefonů D. Machač

Podmínky udělení zápočtu
Účast na přednáškách (aspoň 10 přednášek ze 13) - docházka - a prezentace kvalitního (!) příspěvku.

Nápaditá docházka z 25.3.2010
docházka
back to homepage