back to homepage
lekníny
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra plus (LAP)

Zkouškové termíny

Zkouškové písemky k nahlédnutí:

Vypsán je nový páteční termín 3.2., kdy je písemka od 8h do 10h v T210 a ústní část od 14h v T210. Vypsán je nový páteční termín 27.1., kdy je písemka od 8h do 10h v T210 a ústní část od 14h v T210. Termíny jsou vypsány v KOSu. Písemka se píše vždy v pondělí od 8h do 10h v T201. Ústní zkouška následuje ve 14h tentýž den v T210. Pouze u prvního termínu 9.1. je ústní část až následující den od 9h v T210. Vypsán je jeden páteční termín na 13.1., kdy je písemka od 8h do 10h v T210 a ústní část od 14h v T210. (Uvidíme, kolik z vás není pověrčivých.)

Organizace: Přednášky a cvičení (povinná !)

Přednášky i cvičení začínají až od pátého týdne výuky.

Studijní materiály

Hlavním zdrojem jsou přednášky a skripta asistenta Pytlíčka: Lineární algebra a geometrie. Předmět přednáší asistent Pytlíček.

Podmínky získání zápočtu (01LA1) a zkoušky (01LAZ)

K získání zápočtu je třeba získat minimálně 25 bodů ze dvou zápočtových testů předmětu Lineární algebra 1 (01LA1) a dovolena je jedna absence na cvičení. (Podmínky získání bodů v LA1 viz Cvičení z lineární algebry.) Zkouška (jak známo) je velmi obtížná a doporučuji tedy, abyste se průběžně během semestru připravovali. Písemná část zkoušky má 100 minut. Ze 3 příkladů je třeba spočítat alespoň 1,5 a mít alespoň 1 příklad úplně správně numericky. Složení písemky: soustavy LAR s parametry, lineární geometrie, lineární zobrazení. Z teorie je třeba znát všechny věty a definice a lehčí důkazy a na lepší známku i všechny těžší důkazy. Upozorňuji, že i studenti, kteří již mají hotovou zkoušku z Lineární algebry 1 (01LAZ) mohou jít na zkoušku z Lineární algebry plus (01LAP). Samozřejmě za podmínky, že z LAP získali zápočet. Teprve pokud v LAP neuspějí, zapíšu jim do indexu jejich výsledek z LAZ. POZOR! Pokusy u zkoušek LAZ a LAP se sčítají. Dohromady máte tři.

Přeji vám hodně úspěchů!
back to homepage