back to homepage
kytky
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Cvičení z lineární algebry (LA1)

Důležité informace

Na této stránce najdete všechny potřebné informace k úspěšnému absolvování cvičení z lineární algebry. Cvičení začínají ve 3. týdnu semestru. Uskuteční se 9-10 cvičení.

Rozvrh cvičení najdete zde

Podmínkou získání zápočtu je nasbírání dostatečného počtu bodů. Navíc si můžete nasbíranými body přilepšit u zkoušky (viz Přednáška z lineární algebry).
Za co se body získávají nebo naopak ztrácí?

K získání zápočtu je třeba nasbírat aspoň 16 bodů (ze 44 možných).

Předpokládá se ovládání látky z Úvodního kurzu (polynomy) a systematická příprava na cvičení. Proto máte na této stránce k dispozici zadání všech cvičení. V nich je hned v úvodu shrnuto, co z teorie máte znát. Zadání obsahují více příkladů, než se stihne na cvičení probrat. Doporučuji tedy, abyste si zbylé příklady vyřešili za domací úkol. Pečlivě vyřešené nebo alespoň promyšlené příklady jsou cvičící i já ochotni kontrolovat. V zadání bude vždy i několik úloh pro zajímavost, které jsou určeny spíše zájemcům o matematické směry. Samozřejmě doporučuji počítat i další příklady ze skript Jiřího Pytlíčka: Cvičení z algebry a geometrie.
Zadání cvičení je k dispozici zde (pořadí týdnů je jen orientační), ve všech zadáních jsou nově přidány výsledky cvičení: 1. týden , 2. a 3. týden , 4. týden a 5. týden , 6. týden a od 7. týdne až do Vánoc . Další příklady podobné těm ze cvík máte zde.

Přeji vám hodně úspěchů!

back to homepage