back to homepage
kytky
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Přednáška z lineární algebry (LA1)

Výsledky zkoušek

Výsledky písemky z 5.4. Zadání písemky z 5.4. Vzorové řešení praxe. Vzorové řešení teorie.

Výsledky písemky z 8.2. Zadání písemky z 8.2. Vzorové řešení praxe. Vzorové řešení teorie.

Výsledky písemky z 6.2. Zadání písemky z 6.2. Vzorové řešení praxe. Vzorové řešení teorie.

Výsledky písemky z 1.2. Zadání písemky z 1.2. Vzorové řešení praxe 1. část. Vzorové řešení praxe 2. část. Vzorové řešení teorie.

Výsledky písemky z 30.1. Zadání písemky z 30.1. Vzorové řešení praxe 1. část. Vzorové řešení praxe 2. část. Vzorové řešení teorie.

Výsledky písemky z 25.1. Zadání písemky z 25.1. Vzorové řešení praxe 1. část. Vzorové řešení praxe 2. část. Vzorové řešení teorie.

Výsledky písemky z 23.1. Zadání písemky z 23.1. Vzorové řešení praxe 1. část. Vzorové řešení praxe 2. část. Vzorové řešení teorie.

Výsledky písemky z 18.1. Zadání písemky z 18.1. Vzorové řešení praxe 1. část. Vzorové řešení praxe 2. část. Vzorové řešení teorie.

Výsledky písemky z 16.1. Zadání písemky z 16.1. Vzorové řešení praxe 1. část. Vzorové řešení praxe 2. část. Vzorové řešení teorie.

Výsledky písemky z 11.1. Zadání písemky z 11.1. Vzorové řešení praxe 1. část. Vzorové řešení 2. část a teorie.

Výsledky písemky z 9.1. Zadání písemky z 9.1. Vzorové řešení praxe 1. část. Vzorové řešení praxe 2. část. Vzorové řešení teorie.

Zkouškové termíny

Termíny zkoušky z LA1 (LAZ) jsou vypsány v KOSu. Písemka se bude psát vždy v pondělí a ve středu od 8h do 10h v T201. Ústní část a konzultace písemek bude pak následující den od 14h v T210.

Kdo získá zápočet z Matematického minima, má nárok napsat si náhradní zápočtovou písemku 3.2.2012 v čase 8-10h v učebně 210. Zápočtový test se bude týkat celé látky zimního semestru. Teorie v něm nebude. Ti, kteří tento dodatečný zápočet získají, dostanou pak šanci složit zkoušku během semestru.

Organizace: Přednášky a cvičení (povinná !)

V prvních čtyřech týdnech proběhne převážná většina přednášek. Program je následující.

Informace ke cvičením viz Cvičení z lineární algebry.

Studijní materiály

Hlavním zdrojem jsou přednášky. Kompletní poznámky k přednáškám jsou zde. Neprošly ještě žádným čtením, upozorněte mě tedy, prosím, na nalezené chyby.

Skripta k zimnímu (i letnímu semestru) jsou k dispozici na stránce doc. Humhala pod názvem Algebra 1(Algebra 2). A kdo má problémy s formálním jazykem matematiky, možná mu pomůže následující text od pana Olšáka.

Podmínky získání zápočtu (01LA1) a zkoušky (01LAZ)

Podmínky získání zápočtu viz Cvičení z lineární algebry. Průběh zkoušky je popsán zde. Upozorňuji, že i studenti, kteří již mají hotovou zkoušku z Lineární algebry 1 (01LAZ), mohou jít na zkoušku z Lineární algebry plus (01LAP). Samozřejmě za podmínky, že z LAP získali zápočet. Teprve pokud v LAP neuspějí, zapíšu jim do indexu jejich výsledek z LAZ.

Přeji vám hodně úspěchů!
back to homepage