Nepal
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Cvičení MAA2 1. kruh

Na této stránce najdete všechny potřebné informace k úspěšnému absolvování cvičení z matematické analýzy. První cvičení proběhne ve středu 16.2. 2010 v čase 9:30 - 11:10 v učebně 205 na Trojance a druhé v pátek 18.2. v čase 11:30 - 13:10 v učebně 212 na Trojance a tamtéž se budou cvičení ve stejných časech konat každou středu a pátek až do konce semestru.

Podmínky k získání zápočtu jsou následující

  1. Účast. Povoleny jsou 3 neomluvené absence. Pokud máte absencí více, je třeba donést omluvenku od lékaře.
  2. Získání aspoň 16 bodů z malých písemek a 2 větších testů (jeden z řad a jeden z integrálů).
    • Malé písemky se budou psát náhodně na začátku některých cvičení. Nedají se nahrazovat. Doporučuji proto chodit včas! Jejich náplní bude aktuálně probíraná látka a cílem tedy přimět vás k systematické přípravě. Za každou malou písemku získáte 0,1 nebo 2 body. Kdo chybí, má samozřejmě automaticky 0.
    • Z každého testu lze nasbírat 12 bodů. Test na řady se bude psát 15.4. Test na integrály se bude psát 20.5. Každý bude obsahovat 3 příklady. Kromě vlivu na zápočet budou mít i vliv na zkouškovou písemku. Kdo napíše výborně test z řad, nebude muset u zkoušky počítat příklad na řady. A podobně, kdo napíše výborně test z integrálů, nebude muset u zkoušky počítat příklad na integrály.
    1. zápočtový test se vzorovým řešením 2. zápočtový test se vzorovým řešením
  3. Vyšetření křivky. Zadána vám bude už na prvním cvičení a cca do měsíce byste ji měli odevzdat vyšetřenou.

Aktualizovanou docházku a výsledky malých písemek a zápočtových testů najdete tady.

Předpokládá se systematická příprava na cvičení. Níže naleznete zadání všech cvičení. V  úvodu je shrnuto, co z teorie máte znát. Zadání obsahují více příkladů, než stihneme probrat. Doporučuji tedy, abyste si zbylé příklady vyřešili za domací úkol. Pečlivě vyřešené nebo alespoň promyšlené příklady jsem ochotná kontrolovat. Samozřejmě doporučuji počítat i další příklady ze skript Pelantová, Vondráčková: Cvičení z matematické analýzy (Diferenciální počet a posléze Integrální počet a řady).

K nahlédnutí jsou zadání

Přeji vám hodně úspěchů!

back to homepage