Korsika
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Cvičení MAA2 1. kruh

V docházce už jsou uvedeny body, které jste získali z 2. zápočtové písemky. Určitě se přijďte na písemku podívat. Písemky jsou k nahlédnutí během června u mě v kanceláři.

Můžete se podívat na ukázkové řešení 2. zápočtové písemky: zadání , 1. příklad , 2. příklad část 1, 2. příklad část 2, 3. příklad.

Můžete se podívat na ukázkové řešení 1. zápočtové písemky: 1. příklad část 1 , 1. příklad část 2, 2. příklad, 3. příklad.

Na této stránce najdete všechny potřebné informace k úspěšnému absolvování cvičení z matematické analýzy. První cvičení proběhne ve středu 17.2. 2010 v čase 15:30 - 17:10 v učebně 210 na Trojance a druhé v pátek 19.2. v čase 11:30 - 13:10 v učebně 204 na Trojance a tamtéž se budou cvičení ve stejných časech konat každou středu a pátek až do konce semestru.

Podmínky k získání zápočtu jsou následující

  1. Účast. Povoleny jsou 3 neomluvené absence. Pokud máte absencí více, je třeba donést omluvenku od lékaře.
  2. Získání aspoň 16 bodů z malých písemek a 2 větších testů (jeden z řad a jeden z integrálů).
    • Malé písemky se budou psát náhodně na začátku některých cvičení. Nedají se nahrazovat. Doporučuji proto chodit včas! Jejich náplní bude aktuálně probíraná látka a cílem tedy přimět vás k systematické přípravě. Za každou malou písemku získáte 0,1 nebo 2 body. Kdo chybí, má samozřejmě automaticky 0.
    • Test na řady se bude psát 16.4. Test na integrály se bude psát 21.5.!!! Každý bude obsahovat 3 příklady. Kromě vlivu na zápočet budou mít i vliv na zkouškovou písemku. Kdo napíše správně test z řad, nebude muset u zkoušky počítat příklad na řady. A podobně, kdo napíše správně test z integrálů, nebude muset u zkoušky počítat příklad na integrály.
  3. Vyšetření křivky. Zadána vám bude už na prvním cvičení a cca do měsíce byste ji měli odevzdat vyšetřenou.

Předpokládá se systematická příprava na cvičení. Většinou před víkendem naleznete na této stránce zadání cvičení na další týden. V něm bude hned v úvodu shrnuto, co z teorie máte znát. Zadání budou obsahovat více příkladů, než stihneme probrat. Doporučuji tedy, abyste si zbylé příklady vyřešili za domací úkol. Pečlivě vyřešené nebo alespoň promyšlené příklady jsem ochotná kontrolovat. Samozřejmě doporučuji počítat i další příklady ze skript Pelantová, Vondráčková: Cvičení z matematické analýzy (Diferenciální počet a posléze Integrální počet a řady).

Aktualizovanou docházku a výsledky malých písemek najdete tady .

K nahlédnutí je zadání 1., 2., 3. a 4. cvičení, 5. a 6. cvičení, 7. cvičení, 8. a 9. cvičení, 10. a 11. a 12. cvičení, 12. a 13. a 14. cvičení, 15. a 16. cvičení, 17. a 18. cvičení, 19. a 20. cvičení, 21. cvičení, 22. cvičení, 23. a 24. cvičení.

Přeji vám hodně úspěchů!

back to homepage