logo

V tomto semestru přednáším a cvičím:

Diferenciální počet na varietách-DPV

Matematika 4-MAT4

Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic-PDR

Problémový seminář z matematické analýzy-PSM2Nabídka témat závěrečných prací:

Ukázku konkrétních témat naleznete na stránce skupiny MAFIA. Pro aktuální nabídku mě neváhejte kontaktovat.


If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is. John von Neumann