Programování

Dokument o tom, jak jsou v jazyce C volány funkce a jak jsou do nich předávány parametry. PDF soubor s podrobným vysvětlením.
stahujte PDF.

Tags:

Dynamický jednosměrný seznam napsaný v Pascalu.
Klíčová slova: programování, Pascal, seznam.

Unit Seznam;
interface

type T   = Byte;
   pprvek = ^Tprvek;
   Tprvek = 
   object
    data : T;
    dalsi : pprvek;
   end;

   tseznam = 
   object
    hlava : pprvek;
    iter : pprvek;
    pocet_prvku:longint;
    zarazka:pprvek;
Tags:

Ukázka, jak odeslat e-mail pomocí COM komponenty v C++:

Tags:

Kličová slova: Pascal, programování, readln
Abychom mohli do našeho programu zadat čísla i po jeho spuštění (tzn, ne je psát přímo do programu, jako jsme to dělali doposud), musíme na to použít další příkaz - READLN( proměnná ). např. readln(a). Jakmile počítač narazí na tento příkaz, tak se zastaví a čeká dokud nenapíšeme nějeký text a nestiskneme klávesu enter. Proměnnou, která je v závorkách, musíme nejprve zadat na začátku příkazem VAR.

Tags:

Klíčová slova: C++, Programování, screensaver
Program dělá úplně to samé co animátor juliových množin, pouze je vytvořen jako spořič obrazovky pro MS Windows. V programu jsou využívány služby knihovny DirectDraw, proto je třeba mít nainstalován DirectX alespoň verze 7.

DOWNLOAD:
SCR soubor (Windows): scrsaver.zip (24 276 B)

Klíčová slova: C++, Programování, fraktály, Juliovy množiny
Program plynule (náhodně) mění konstantu pro výpočet juliových množin a v reálném čase je zobrazuje. Zárověn množinu náhodně zmenšuje a zvětšuje a mění zobrazovaný výřez komplexní roviny. Slouží tedy jako spořič obrazovky.

Klíčová slova: C++, Programování, fraktály, Mandelbrotova množina, Juliovy množiny
Program slouží pro zobrazování mandelbrotovy množiny a množin juliových. Množiny lze přibližovat, měnit barvy, ukládat obrázky. Dále je možné zkoumat posloupnosti pro jednotlivé body. V grafu lze vykreslit posloupnost absolutních hodnot nebo posloupnost v komplexní rovině.

Klíčová slova: Skladový a prodejní program, Java, Zdarma
Ultimativní řešení pro malou firmu nebo obchůdek.
Program umožňuje:

 • Udržovat sklad (přidávat, mazat, editovat zboží)
 • U každého zboží lze vyplnit několik základních položek
 • Vytvářet a tisknout prodejky a dodací listy
 • Počítat denní a mesíční uzávěrky
 • Hledat zboží rychle ve skladu.
 • Exportovat sklad a uzávěrky do HTML, TXT nebo CSV (excel) souborů

Program je samozřejmě Česky!

Tags:

Warping naprogramovany pomocí knihovny SDL přeložitelný ve Windows i v Linuxu (a jiných systémech, kde je SDL).

Download

Tags:

Klíčová slova: PHP, Programování, filebrowser
Filebrowser v PHP
Pokud máte na své stránce mnoho věcí ke stažení, pak se vám tohle může hodit. Jedná se o prohlížeč adresářů, který zobrazuje ikony podle přípon, generuje náhledy obrázků a umí mazat a vytvářet adresáře a soubory (pokud jsou správně nastavena přístupová práva).

Tags: