Generátor Mandelbrotovy a Juliových množin

Klíčová slova: C++, Programování, fraktály, Mandelbrotova množina, Juliovy množiny
Program slouží pro zobrazování mandelbrotovy množiny a množin juliových. Množiny lze přibližovat, měnit barvy, ukládat obrázky. Dále je možné zkoumat posloupnosti pro jednotlivé body. V grafu lze vykreslit posloupnost absolutních hodnot nebo posloupnost v komplexní rovině.

Program je napsán v Borland C-Builderu 5 a zkompilován pro Microsoft Windows ®.

Download

Ovládání:
Stiskem a držením levého tlačítka v hlavním okně (mandelbrotova množina) a následném tažení myší se nakreslí obdélník, jehož obsah bude po uvolnění tlačítka zvětše do celého okna.
To samé lze i v okně pro juliovy množiny.
Stiskem pravého tlačítka v okně s mandelbrotovou množinou, se zobrazí další okno, ve kterém se zobrazí juliova množina odpovídací bodu, kde bylo stisknuto pravé tlačítko.

Pro zobrazení okna s grafy posloupností stiskněte klávesu CTRL+levé tlačítko myši.