Pascal

Dynamický jednosměrný seznam napsaný v Pascalu.
Klíčová slova: programování, Pascal, seznam.

Unit Seznam;
interface

type T   = Byte;
   pprvek = ^Tprvek;
   Tprvek = 
   object
    data : T;
    dalsi : pprvek;
   end;

   tseznam = 
   object
    hlava : pprvek;
    iter : pprvek;
    pocet_prvku:longint;
    zarazka:pprvek;
Tags:

Kličová slova: Pascal, programování, readln
Abychom mohli do našeho programu zadat čísla i po jeho spuštění (tzn, ne je psát přímo do programu, jako jsme to dělali doposud), musíme na to použít další příkaz - READLN( proměnná ). např. readln(a). Jakmile počítač narazí na tento příkaz, tak se zastaví a čeká dokud nenapíšeme nějeký text a nestiskneme klávesu enter. Proměnnou, která je v závorkách, musíme nejprve zadat na začátku příkazem VAR.

Tags:

Klíčová slova: Pascal, programování, writeln
Co jsou proměnné a jak je používat jsme se už dozvěděli. Teď si řekneme, jak jejich hodnotu (tedy to, co je uloženo v paměti pod jejich jmény) vypsat.
Výpis provedeme opět příkazem WRITE nebo WRITELN, ale v závorkách uvedeme jméno proměnné BEZ APOSTROFŮ. Jinak příkazy fungují stejně jako pro výpis textu. V jednom příkazu WRITE nebo WRITELN, lze vypsat i více proměnných, musíme je oddělit čárkou. např.: writeln(a,' = ',b);

Tags:

Klíčová slova: Pascal, Programování, proměnné
Proměnná znamená místo v paměti počítače, které si pojmenujeme nějakým jménem a do kterého si mužeme uložit informaci (tj. počítač si hodnotu jakoby zapamatuje). Můžeme si to představit jako když máme šuplíky, které jsou označeny jmény a do kterých strkáme vždy jen jednu věc Smiling

Tags:

Klíčová slova: Pascal, Programování, kostra programu
Základní informace o programování v Pascalu:

 • V celém programu nezáleží na tom, jestli píšeme malá nebo velká pismena
 • Za každým řádkem musí být středník (Vyjímky budou popsány později).
 • Každý program musí obsahovat tuto základní kostru:

  Náš program vždy začíná slovem PROGRAM, za kterým uvedeme jeho jméno.
  Všechen kód píšeme mezi BEGIN a END, za poslendím příkazem END musí být tečka.

Tags:

Naučte se programovat pomocí příkladů, které jsou podrobně vysvětleny.
U každého příkladu je vysvětlení použitých příkazů a nějaké to cvičení.

Seriál o Pascalu se náchází zde (ještě není hotov)

Články jsou seřazeny od nejnovějších po nejstarší, takže začněte od spoda!

Užijte si to!

Tags: