Animátor Juliových množin

Klíčová slova: C++, Programování, fraktály, Juliovy množiny
Program plynule (náhodně) mění konstantu pro výpočet juliových množin a v reálném čase je zobrazuje. Zárověn množinu náhodně zmenšuje a zvětšuje a mění zobrazovaný výřez komplexní roviny. Slouží tedy jako spořič obrazovky.

Operační systém:

Program je napsán ve Microsoft Visual studiu v C++, používá grafickou knihovnu SDL. K dispozici je zdrojový kód, tak si ho každý může zkompilovat sám pro svůj systém.

DOWNLOAD:
Zdrojový kód: anim_src.zip (2 406B)
EXE soubor (Windows): anim.zip (102 207 B)