Načítání čísla z klávesnice

Kličová slova: Pascal, programování, readln
Abychom mohli do našeho programu zadat čísla i po jeho spuštění (tzn, ne je psát přímo do programu, jako jsme to dělali doposud), musíme na to použít další příkaz - READLN( proměnná ). např. readln(a). Jakmile počítač narazí na tento příkaz, tak se zastaví a čeká dokud nenapíšeme nějeký text a nestiskneme klávesu enter. Proměnnou, která je v závorkách, musíme nejprve zadat na začátku příkazem VAR.

následující program načte číslo z klávesnice a vypíše jeho 5-ti násobek.

Program Cti_cislo;
Var a : integer;
begin
  Write('Zadej cele cislo (-1000 az +1000) : ');
  readln(a);
  writeln(a,' *  5 = ',a*5);
end.

Popis
Vytvoříme si v paměti proměnnou a, do které můžeme ukládat pouze celá čísla (protože je typu integer).
Příkazem write vypíšeme text, aby ten, kdo program spustí, věděl, co má dělat.
Potom počítač narazí na příkaz readln(a), proto čeká, dokud nezadáme číslo a stiskneme enter. Kdybychom nezadali celé číslo, došlo by k chybě. Zadáme-li např. 10 a stiskneme enter, tak se do a uloží 10.
Další řádek vypíše číslo, které jsme zadali, potom ještě znaky v apostrofech a ještě 5-ti násobek tohoto čísla.

Výstup programu :

Zadej cele cislo (-1000 az +1000) : 10
10 * 5 = 50

Cvičení:

  • Přidejte do programu další proměnnou (třeba b), načtěte z klávesnice a vynásobte deseti. Vypište na obrazovku podobným způsobem.
  • Když program spustíte, zkuste zadat místo čísla nějaké písmeno, program napíše chybu. Je to kvůli tomu, že jsme proměnnou a uvedli jako číselnou (integer)
Tags: