back to homepage
vodopád
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ       Cestovatelské besedy

Úvod do kryptologie

Předmět má formu seminářů, na kterých některé příspěvky přednesu já a některé přednášky budou ve spolupráci s vámi, posluchači. Letos se snad podaří pozvat na přednášku i odborníka z oblasti kryptologie (Vlastimila Klímu, Tomáše Rosu či Jiřího Tůmu). Témata zpracujeme(te) napůl, tj. minimálně dva týdny před příspěvkem si rozdělíme(te), kdo zpracuje kterou oblast daného tématu. Na přednášku tedy budete mít cca 30 minut. K zapůjčení mám následující literaturu:

Dvakrát také oživíme hodinu implementací některých algoritmů.

Náplň předmětu:

 1. Klasická kryptologie
 2. Testování prvočíselnosti – programovací hodina (návody k programům) (6.3. Balková)
 3. Generátory pseudonáhodných čísel a jejich aplikace v kryptografii (proudové šifry) (13.3. host: Jiří Hladký)
 4. Blokové symetrické šifry, DES a jeho kryptoanalýza - DES Cracker (20.3. Balková a Vejrosta) a sdílení tajemství (20.3. Celný)
 5. Eliptické křivky (27.3. Pohanka) a návody k programům k asymetrické kryptografii RSA, ElGamal, DH (27.3. Balková)
 6. Asymetrická kryptografie – RSA – teoretická i programovací hodina (3.4. Klemsa)
 7. Hašovací funkce – od algoritmu MD5 až po aktuální standard SHA-3 (10.4. Balková a Chudý)
 8. Digitální podepisování pomocí asymetrické kryptografie (10.4. Pastirčáková)
 9. Podpisová schémata a diskrétní logaritmus (17.4. host: Michal Hojsík)
 10. Kvantová kryptografie (24.4. Brus)
 11. Kryptografie v praxi (duben a květen)

Podmínky udělení zápočtu

back to homepage