Jan Korbel

Personal website

Kvantová fyzika 02KF (Quantum physics)

Zápočtové příklady: PDF

Organizace cvičení
  • Letos bude cvičení probíhat oproti ostatním letům v nepravidelné frekvenci. Vzhledem k tomu, že v prosinci a lednu budu mimo ČR, budeme se snažit vše zvládnout do konce listopadu. Proto budu termíny jednotlivých cvičení vypisovat zde na stránce. 
Podmínky k udělení zápočtu
  • účast na cvičeních (max. 1 neomluvená absence)
  • vypracování kontrolních příkladů (objeví se na stránce později)
Applety
vázané stavy potenciálů
vodíkový atom
vodík orbitaly
kvantové tunelování
stern-gerlach

Příklady z kvantové fyziky (ak. rok 2015/2016)
 Sada příkladů č. 1
 Sada příkladů č. 2 
 Sada příkladů č. 3
 Sada příkladů č. 4
 Sada příkladů č. 5
 Sada příkladů č. 6