Jan Korbel

Personal website

Termika 02TER (Thermal physics)

Podmínky k udělení zápočtu
  • Maximálně 2 neomluvené absence (při vyšším počtu je třeba potvrzení od lékaře)
  • Aktivní účast na hodinách (některé příklady řeší studenti u tabule, některé dostávají jako domácí úkoly)
  • Budou se psát dvě zápočtové písemky - alespoň 50% bodů dohromady ze zápočtových písemek
  • Absence na písemce jen z vážných důvodů
  • Opravná písemka - jako v mechanice: za každou opravnou písemku se z celkového počtu bodu jeden bod strhává a získané body se přičtou k bodům z řádných písemek
Docházka a body z písemek

Sylabus cvičení


1. cvičení
Teplotní roztažnost a rozpínavost, Šíření tepla
Domácí úkoly: Nastudovat si kapitolu Kalorimetrie, příklad P-1.1.3, P-1.1.7.

2. cvičení
Vedení tepla, přestup tepla
Domácí úkoly: Nastudovat si příklady P-1.3.1, P-1.3.2, P-1.3.3, vypočítat příklad P-1.3.6, P-1.3.11.

3. cvičení
Rovnice vedení tepla, diferenciální formy
Za 1. zápočtovou písemku si projít: Kalorimetrie, Teplotní roztažnost, Přestup a vedení tepla, Uzavřenost diferenciálních forem

4. cvičení
1. zápočtová písemka

5. cvičení
0. a 1. princip termodynamický, ideální plyn
Domácí úkol: projít si cvičení P-2.1.4,P-2.1.5

6. cvičení
1. princip termodynamický, děje v plynech: izochorický, izobarický, adiabatický, izotermický, polytropický
Domácí úkol: vypočítat příklad P-2.1.14

7. cvičení
2. princip termodynamický, kruhové děje
Domácí úkol: Příklad P-2.2.4

8. cvičení
Entropie, Clausiova nerovnost
Domácí úkol: Příklad P-2.3.15

9. cvičení
Termodynamické potenciály, Maxwellovy vztahy
Domácí úkol: 1. a 2. série Maxwellových vztahů pro G a H; Příklad 7b

10. cvičení
Termodynamika paramagnetických systémů

11. cvičení
Van der Wallsův plyn, Joule-Thomsonův pokus

12. cvičení
Základy kinetické teorie, ekvipartiční teorém