2014-10-14

Termíny na zápočtové a zkouškové testy a ústní zkoušky:

V odůvodněných případech lze domluvit i individuální termíny eventuelně i během LS.
Zapsat se lze mailem minimálně dva dny předem na  fakultní adrese nebo na adrese: cechmil@seznam.cz

Upozorňuji, že na zápočet je pouze jeden opravný termín!!!!!!!!!!