2019-01-21

NMZk: zatím všichni uspěli (21.1.2019)

NPZK:  zatím všichni uspěli (10.1.2019)

NP1:    zatím 3 neúspěšní, budou vyrozuměni mailem (21.1.2019)

RM1:  neuspěla 1 studentka, bude vyrozuměna mailem (21.1.2019)
RM3:  všichni dosud uspěli (7.1.2019)

RZ2:   neuspěli 2 studenti, budou vyrozuměni mailem (21.1.2019), někteří uspěli velmi těsně

RZ4:   zatím všichni uspěli (21.1.2019)