2020-02-17

Květnové a červnové termíny: 

 

Písemné testy:

Ústní zkoušky:  čas každému upřesním

 

 

Prázdninové termíny na písemné testy a ústní zkoušky :

 

 

 

Poslední zářijové termíny!!!:

 

Zapsat se lze mailem minimálně dva dny předem na  fakultní adrese nebo na adrese: cechmil@seznam.cz