2024-02-12

Miloslava Čechová

E-mail: miloslava.cechova@fjfi.cvut.cz

cechmil@seznam.cz

Telefon KHVJ:

770 127 664

 

 

 

 

Konzultační hodiny v LS 2023/24

út 12.30-13.30

čt 10.30-11.30

 

 jinak dle dohody

    

 

 

aktivní účast na výuce
tolerovány jsou 3 omluvené absence u dvouhodinových a 5-6 u čtyřhodinových kurzů
systematická příprava na výuku,
vypracování domácích úkolů v požadovaném termínu a formě
dosažení minimálně 60% z celkového počtu bodů v zápočtovém testu
získání zápočtu je předpokladem účasti v navazujícím kurzu

Pro získání zápočtu má student jeden opravný termín
Zkouška se skládá z písemné a ústní části a na každou část má student celkem tři pokusy


POKUD SE NĚKDO NA PŘIHLÁŠENÝ TERMÍN BEZ OMLUVY NEDOSTAVÍ, TERMÍN MU PROPADÁ!!!!!!!


DO KOSU BUDE ZÁPOČET ZAPSÁN AŽ PO SPLNĚNÍ VŠECH PODMÍNEK (úspěšný test, odevzdané úkoly atd.)  !!!!!!!!!


Zapsat na zkouškový (zápočtový) termín se lze přes KOS, mailem na fakultní adrese nebo na  cechmil@seznam.cz minimálně dva dny předem!!!!!!!
Během  semestru je v ojedinělých případech možné skládat zkoušky po předchozí dohodě v konzultačních hodinách, eventuelně v jiném domluveném termínu.

 

Pokud se někdo chcete podívat na svůj test, eventuelně ho konzultovat, máte samozřejmě tuto možnost v konzultačních hodinách nebo v době termínů písemných testů. V jiném případě je třeba se předem domluvit.