2020-03-21

Práce zadaná v LS 2019/20 po dobu mimořádné situace:

 

V mailech jsem se asi nevyjádřila úplně jasně. Úkoly k odevzdání mi můžete průběžně posílat nebo mi je odevzdat, až se znovu uvidíme. Ode mě je dostanete opravené zpátky, až bude obnovena výuka.Od skupiny NP2 už mám zprávu, že jste mail s přílohou dostali. Od skupiny NM2 zatím ne, ale předpokládám, že zřejmě také. Posílala jsem totiž nejdříve všechno z KOSu, který přestal fungovat, proto jsem chtěla od Vás zpětnou vazbu. Pak jsem tedy poslala vše pro jistotu běžným mailem, což se podle všeho zdařilo.

 

NP2  - 21.3. zadáno na příští týden z části gramatika kapitola Der Infinitiv

 

 

NM2 - 21.3. zadáno na příští týden z části gramatika kapitola Partizipien, Relativsätze str. 5 - 7

                                                                                     kapitola Präteritum, Perfektum str. 1-2                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

NP2

 1. Bewerbungsbrief (vlastní inzerát přiložit)
 2. + Entsprechender Lebenslauf (12.3.2019)
 3. Konjunktiv Plusquamperfekt str. 7/cv. 5, 1věta kratší, 1 delší + český překlad (27.2.2018).
 4. "Kernverschmelzung" cv. 8  Ihre eigene Meinung (24.4.2018)
 5. "Das größte natürliche Treibhaus der Erde" cv. H  (14.5.2019)
 6. Unsere Welt am Anfang des neuen Jahrtausends - popis jednoho schématu na  str. 12 nebo cv. 7 na str. 11 (30.4.2019)
 7. Heizt sich die Atmosphäre auf? Souvislý text k seřazeným bodům cv. 4 (28.2.2017)

NM2

 1. Stručný obsah textu " Was macht die Physik" (27.2.2020)
 2. Text "Kernveschmelzung" cv. 8  (5-10 Sätze) (6.3.2018)
 3. Slovník k textu " Was macht die Physik" (13.3.2018)
 4. Mein anstrengender Tag im Präteritum  (17.4.2018)
 5. "Der Sonnenschirm der Erde hat ein Loch"  cv. G - souvislý text (24.4.2018)
 6. Verkehrsprobleme in unserer Republik + Auto in Ihrer Familie (3.5.2016)                   
 7. Der Schritt ins 21. Jahrhundert   str.4/cv. 7 Wie wird die Welt im Jahre 3000 aussehen nebo popis jednoho nebo všech schémat na str. 5 (9.5.2017)

 

RZ1

 1. Učebnice str. 38/cv. 4.2  pozměnit jména, národnosti a jazyky (zadáno 18.3.2019)
 2. PS str. 41/cv. 19 c (zadáno 4.4. 2019)
 3. Učebnice str. 65 modrá barva (zadáno 11.4. 2019)
 4. Učebnice str. 90/cv. 4.1 б)  Я и моя семья - všechno, co jste schopni napsat podle otázek + něco navíc (2.5.2019)
 5. Překlad vět v části Materiály pod RZ1 (2.5.2019)
 6. PS str. 55/cv. 13 obměnit (zadáno 4.5.2017)
 7. PS str. 56/cv. 14 (zadáno 4.5.2017)

RZ3

 1. PS 3 str. 11/cv. 15 – dokončit dopis  (28.3.2019)
 2. Resumé textu o fakultě, evnt. možno doplnit dalšími informacemi - rozsah A5 (2.5.2019)
 3. Vybrat na str. 95 dvě osoby a podrobně je popsat (2.5.2019)
 4. Dopis do Moskvy nebo Petrohradu, buď odpověď na pozvání nebo poděkování za pobyt tam. Na oplátku pozvání do Prahy  s programem, který jim v Praze nabízíte (13.3.2018)
 5. PS str. 17/12 + doplňte i co budete mít na sobě (zadáno 19.4.2018)

RZ5

 1. Kde, jak a s kým byste chtěli žít a proč - země, místo, dům/byt, okolí, služby, rodina, kariéra (25.3.2019)
 2. Skripta, stručný obsah článku č. 15 Рентгеновское излучение, ½ A5 stačí(definice, dělení, vlastnosti, užití) (4.4.2019)
 3. Jedno oficiální a jedno osobní blahopřání (8.4.2019)
 4. Žádost o stáž na  nějaké ruské univerzitě + životopis (25.4.2019)
 5.