2024-04-11

NP2

 1. "Kernverschmelzung" Übung  8  + alternative Energiequellen in Zukunft in unserer Republik - Ihre eigene Meinung (14.3.2024)
 2. Der Schritt ins 21. Jahrhundert  1. str.4/cv. 7 Wie wird die Welt im Jahre 3000 aussehen (použít Konjunktiv II) nebo 2. popis dvou schémat na str. 5 nebo 3. polemika s textem - jak vypadá aktuální situace, co se splnilo, co naopak vůbec atd.  nebo 4. popis jiného podobného grafu nebo schématu, který si sami najdete. Při popisu použijte pokud možno fráze ze cv. 6  (4.4.2024)
 3. Bewerbungsbrief (vlastní inzerát přiložit) + Entsprechender Lebenslauf (27.4.2023)
 4. "Das größte natürliche Treibhaus der Erde" cv. H  (12.5.2022)
 5. Heizt sich die Atmosphäre auf? Souvislý text k seřazeným bodům cv. 4 (28.2.2017)

NM2

 

1. Mein anstrengender Tag (mein anstrengendes Jahr) im Präteritum 8-10 Sätze (21.2.2024)

2. Wählen Sie ein  Ding/Gerät/eine Anlage  (keine Person) und beschreiben Sie es/sie, indem Sie auf fogende Fragen antworten:

Was ist das?  - Wie sieht das aus?  - Woraus besteht es?  - Wo ist (befindet sich) das? - Wozu dient das? - Wie das funktioniert?

(3.4. 2024)

3.Thema Wasser -  Sie können wählen:  Wasser in Tschechien, in Ihrer Region, in der Welt, Umgang mit Wasser in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Haushalt ...  Ist Wasser wirklich das kostbarste Geschenk der Natur? Ist Wasser wirklich wertvoller als Gold? Kann ich (man) mit dem Wasser umgehen? (11.4.2024)

4. "Der Sonnenschirm der Erde hat ein Loch"  cv. G - souvislý text (19.4.2022)

5 Verkehrsprobleme in unserer Republik + Mein Traumauto (Marke, Größe, Farbe, Leistung, Verbrauch, Komfort, Preis, Kosten usw.)  (2.5.2023)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NM2

Buď z tématu Verkehr str. 3/cv. 3 nebo téma Wasser ist wertvoller als Gold

 

NP2

Buď Vorteile und Nachteile der Kernspaltung nebo Wasser - ein heißes Thema der letzten Jahre

  

 

 

 

 

RZ1

 1. Učebnice str. 38/cv. 4.2  pozměnit jména, národnosti a jazyky (zadáno 18.3.2019)
 2. PS str. 41/cv. 19 c (zadáno 4.4. 2019)
 3. Učebnice str. 65 modrá barva (zadáno 11.4. 2019)
 4. Učebnice str. 90/cv. 4.1 б)  Я и моя семья - všechno, co jste schopni napsat podle otázek + něco navíc (2.5.2019)
 5. Překlad vět v části Materiály pod RZ1 (2.5.2019)
 6. PS str. 55/cv. 13 obměnit (zadáno 4.5.2017)
 7. PS str. 56/cv. 14 (zadáno 4.5.2017)

RZ3

 1. PS 3 str. 11/cv. 15 – dokončit dopis  (28.3.2019)
 2. Resumé textu o fakultě, evnt. možno doplnit dalšími informacemi - rozsah A5 (2.5.2019)
 3. Vybrat na str. 95 dvě osoby a podrobně je popsat (2.5.2019)
 4. Dopis do Moskvy nebo Petrohradu, buď odpověď na pozvání nebo poděkování za pobyt tam. Na oplátku pozvání do Prahy  s programem, který jim v Praze nabízíte (13.3.2018)
 5. PS str. 17/12 + doplňte i co budete mít na sobě (zadáno 19.4.2018)

RZ5

 1. Kde, jak a s kým byste chtěli žít a proč - země, místo, dům/byt, okolí, služby, rodina, kariéra (25.3.2019)
 2. Skripta, stručný obsah článku č. 15 Рентгеновское излучение, ½ A5 stačí(definice, dělení, vlastnosti, užití) (4.4.2019)
 3. Jedno oficiální a jedno osobní blahopřání (8.4.2019)
 4. Žádost o stáž na  nějaké ruské univerzitě + životopis (25.4.2019)