2020-06-02

 

Úkol  zadaný na poslední hodině v LS 2019/20 po dobu mimořádné situace:

 

NM2

Buď z tématu Verkehr str. 3/cv. 3 nebo téma Wasser ist wertvoller als Gold

 

NP2

Buď Vorteile und Nachteile der Kernspaltung nebo Wasser - ein heißes Thema der letzten Jahre

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

NP2

 1. Bewerbungsbrief (vlastní inzerát přiložit)
 2. + Entsprechender Lebenslauf (12.3.2019)
 3. Konjunktiv Plusquamperfekt str. 7/cv. 5, 1věta kratší, 1 delší + český překlad (27.2.2018).
 4. "Kernverschmelzung" cv. 8  Ihre eigene Meinung (24.4.2018)
 5. "Das größte natürliche Treibhaus der Erde" cv. H  (14.5.2019)
 6. Unsere Welt am Anfang des neuen Jahrtausends - popis jednoho schématu na  str. 12 nebo cv. 7 na str. 11 (30.4.2019)
 7. Heizt sich die Atmosphäre auf? Souvislý text k seřazeným bodům cv. 4 (28.2.2017)

NM2

 1. Stručný obsah textu " Was macht die Physik" (27.2.2020)
 2. Text "Kernveschmelzung" cv. 8  (5-10 Sätze) (6.3.2018)
 3. Slovník k textu " Was macht die Physik" (13.3.2018)
 4. Mein anstrengender Tag im Präteritum  (17.4.2018)
 5. "Der Sonnenschirm der Erde hat ein Loch"  cv. G - souvislý text (24.4.2018)
 6. Verkehrsprobleme in unserer Republik + Auto in Ihrer Familie (3.5.2016)                   
 7. Der Schritt ins 21. Jahrhundert   str.4/cv. 7 Wie wird die Welt im Jahre 3000 aussehen nebo popis jednoho nebo všech schémat na str. 5 (9.5.2017)

 

RZ1

 1. Učebnice str. 38/cv. 4.2  pozměnit jména, národnosti a jazyky (zadáno 18.3.2019)
 2. PS str. 41/cv. 19 c (zadáno 4.4. 2019)
 3. Učebnice str. 65 modrá barva (zadáno 11.4. 2019)
 4. Učebnice str. 90/cv. 4.1 б)  Я и моя семья - všechno, co jste schopni napsat podle otázek + něco navíc (2.5.2019)
 5. Překlad vět v části Materiály pod RZ1 (2.5.2019)
 6. PS str. 55/cv. 13 obměnit (zadáno 4.5.2017)
 7. PS str. 56/cv. 14 (zadáno 4.5.2017)

RZ3

 1. PS 3 str. 11/cv. 15 – dokončit dopis  (28.3.2019)
 2. Resumé textu o fakultě, evnt. možno doplnit dalšími informacemi - rozsah A5 (2.5.2019)
 3. Vybrat na str. 95 dvě osoby a podrobně je popsat (2.5.2019)
 4. Dopis do Moskvy nebo Petrohradu, buď odpověď na pozvání nebo poděkování za pobyt tam. Na oplátku pozvání do Prahy  s programem, který jim v Praze nabízíte (13.3.2018)
 5. PS str. 17/12 + doplňte i co budete mít na sobě (zadáno 19.4.2018)

RZ5

 1. Kde, jak a s kým byste chtěli žít a proč - země, místo, dům/byt, okolí, služby, rodina, kariéra (25.3.2019)
 2. Skripta, stručný obsah článku č. 15 Рентгеновское излучение, ½ A5 stačí(definice, dělení, vlastnosti, užití) (4.4.2019)
 3. Jedno oficiální a jedno osobní blahopřání (8.4.2019)
 4. Žádost o stáž na  nějaké ruské univerzitě + životopis (25.4.2019)
 5.