2019-07-25

RZ1:     dosud neuspěli 2studenti a někteří uspěli velmi těsně (23.7.2019), 1 student dosud nepsal vůbec

RZ3:     zatím všichni uspěli (23.7.2019), 4 studenti dosud nepsali

RM2:    dosud všichni studenti uspěli (23.7.2019), 2 studenti dosud nepsali

RP2:     

NM2:   

NP2:     dosud všichni uspěli (23.7.2019), 1 studentka dosud nepsala  

RZ5 + RZZk:    dosud všichni studenti uspěli (23.7.2019), 1 studentka dosud nepsala

RMZk:  dosud všichni studenti uspěli (23.5.2019), 2 studenti dosud nepsali

NMZK:  zatím všichni uspěli (23.7.2019), 1 student dosud nepsal, 1 chybí ústní zkouška

NPZK:  všichni  uspěli (23.7.2019), téměř všichni výborně