2021-05-13

Miloslava Čechová

E-mail: miloslava.cechova@fjfi.cvut.cz

cechmil@seznam.cz

Telefon KJ: 224358633

                                                                   

            Konzultační hodiny 2020/21

 dle dohody

 

 

aktivní účast na výuce
tolerovány jsou 3 omluvené absence u dvouhodinových a 5-6 u čtyřhodinových kurzů
systematická příprava na výuku,
vypracování domácích úkolů v požadovaném termínu a formě
dosažení minimálně 60% z celkového počtu bodů v zápočtovém testu
získání zápočtu je předpokladem účasti v navazujícím kurzu

Pro získání zápočtu má student jeden opravný termín
Zkouška se skládá z písemné a ústní části a na každou část má student celkem tři termíny


POKUD SE NĚKDO NA PŘIHLÁŠENÝ TERMÍN BEZ OMLUVY NEDOSTAVÍ, TERMÍN MU PROPADÁ!!!!!!!


DO KOSU BUDE ZÁPOČET ZAPSÁN AŽ PO SPLNĚNÍ VŠECH PODMÍNEK (úspěšný test, odevzdané úkoly atd.) A TO SOUČASNĚ SE ZÁPISEM DO INDEXU !!!!!!!!!


Zapsat na zkouškový nebo zápočtový termín se lze mailem na fakultní adrese nebo na  cechmil@seznam.cz minimálně dva dny předem!!!!!!!
Během  semestru je v ojedinělých případech možné skládat zkoušky po předchozí dohodě v konzultačních hodinách, eventuelně v jiném domluveném termínu.