Základy teorie grafů (01ZTGA)

poslední změna: 01-03-2016

Anotace

Základní pojmy teorie grafů: graf, izomorfizmus, souvislost, matice sousednosti. Stromy a kostry. Toky v sítích. Eulerovy cykly, Hamiltonovy kružnice. Párování v grafech. Vrcholová a hranová barevnost. Planární grafy. Extremální úlohy na grafech. Spektrum matice sousednosti.

Literatura

Zkouška

Zkouška z předmětu ZTGA je ústní, počet studentů na termínu je omezen na 4. Zkouškové termíny budou vypsány v KOSu, přihlašování na zkoušky probíhá tamtéž.

skripta ZTGA