back to homepage
lekníny
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra plus (LAP)

Aktuální informace

Organizace: Přednášky a cvičení (povinná !)

Přednášky a cvičení začínají od šestého týdne výuky (tedy v týdnu 29.10.-2.11.).

Studijní materiály

Teorie

Hlavním zdrojem jsou přednášky. V jejich průběhu si dokážeme některé věty, které v rámci LA1 necháme bez důkazu. Měli byste tedy do konce semestru kompletně (včetně všech důkazů) ovládat látku z poznámek k přednáškám LA1. Dále některé partie probereme oproti LA1 do větší hloubky (lineární funkcionály a zobrazení) a některé probereme oproti LA1 zcela navíc (lineární variety, konvexní množiny). Kompletní skripta z LA1 a LAP, kde je vyznačeno, co se v LAP bralo oproti LA1 navíc.

Praxe

Zadání ke cvičením se zde budou postupně objevovat: 1., 2., 3., 4., 5. a 6. cvičení. Vznikající sbírku ke cvičení z LAP budu také v průběhu semestru uveřejňovat. Lze používat i sbírku od Jiřího Pytlíčka: Cvičení z algebry a geometrie (kde je ale trochu jiné značení).

Podmínky získání zápočtu a zkoušky (LAP)

K získání zápočtu je třeba získat kladný počet bodů z předmětu LA1 a dovolena je jedna absence na cvičení. (Podmínky získání bodů v LA1 viz Lineární algebra 1.) Zkouška (jak známo) je velmi obtížná a doporučuji tedy, abyste se průběžně během semestru připravovali. Máte šanci získat výhodu ke zkouškové písemce:

Tyto body pak budou nejvýhodnějším možným způsobem započteny k výsledku písemky. Písemná část zkoušky má 100 minut. Ze 3 příkladů (každý za 10 bodů) je třeba spočítat alespoň 1,5 a mít alespoň 1 příklad úplně správně numericky. Složení písemky: vždy jeden příklad z lineární geometrie a aspoň jeden příklad z lineárních zobrazení, zbývající příklad pak může být z libovolné probrané partie. Z teorie je třeba znát všechny věty a definice a lehčí důkazy a na lepší známku i všechny těžší důkazy. Upozorňuji, že i studenti, kteří již mají hotovou zkoušku z Lineární algebry 1 (LAZ) mohou jít na zkoušku z Lineární algebry plus (LAP). Samozřejmě za podmínky, že z LAP získali zápočet. Teprve pokud v LAP neuspějí, zapíšu jim do indexu jejich výsledek z LAZ. POZOR! Pokusy u zkoušek LAZ a LAP se sčítají. Dohromady máte tři.

Zde jsou docházky mých kruhů: cvičení v pondělí od 15h30 a cvičení ve středu od 15h30.

Přeji vám hodně úspěchů!
back to homepage