back to homepage
koktejl
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra (LA1 a LAZ)

Aktuální informace

Výsledky zkoušek

Organizace: Přednášky a cvičení (povinná !)

Přednáška bude každý týden jedna (pro jednu paralelku v pondělí od 9h30 v T201 a pro druhou paralelku v pátek od 9h30 v B103). Cvičení budou zpočátku také každý týden. Během semestru pak budu oznamovat na této webové stránce (v kolonce Aktuální informace), na přednáškách a prostřednictvím cvičících, zda nějaké cvičení neodpadá. Rozvrh cvičení a přednášek najdete zde.

Studijní materiály

Teorie Hlavním zdrojem jsou přednášky - právě tam se dozvíte, na co kladu důraz a která látka je naopak spíše pro zajímavost. Kompletní poznámky k přednáškám jsou zde.

Praxe Praktické počítání vás čeká na cvíkách. Zde jsou k dispozici zadání cvičení i s výsledky. V nich je hned v úvodu shrnuto, co z teorie máte znát. Zadání obsahují více příkladů, než se stihne na cvičení probrat. (Příklady doporučené k probrání jsou vyznačeny slovem cvičení.) Doporučuji tedy, abyste si zbylé příklady vyřešili za domací úkol. Pečlivě vyřešené nebo alespoň promyšlené příklady jsme cvičící i já ochotni kontrolovat. V zadání bude vždy i několik úloh pro zajímavost, které jsou určeny spíše zájemcům o matematické směry.
Zadání: Sumy a produkty , Řešení soustav LAR, Vektorový prostor, Lineární (ne)závislost, Báze, dimenze, souřadnice, Podprostory, Lineární zobrazení, Matice a lineární zobrazení. Další příklady podobné těm ze cvík máte zde. Nově se letos pustíme do přepisování skript Cvičení z lineární algebry a geometrie od Jiřího Pytlíčka do aktuálního značení. Sbírka je určena především pro předmět LAP, pokud se chcete trénovat pouze na LA1, vybírejte si z ní příklady přiměřené obtížnosti.

Průběžné výsledky kroužků ASI a 7. kruhu.

Podmínky získání zápočtu (LA1) a zkoušky (LAZ)

Podmínkou získání zápočtu je nasbírání dostatečného počtu bodů. Nasbíranými body také ovlivníte svou zkoušku.
Za co se body získávají nebo naopak ztrácí?

Zápočet získáte, právě když Vaše bodové skóre bude minimálně -6 bodů.

Průběh zkoušky je popsán zde. Upozorňuji, že i studenti, kteří již mají hotovou zkoušku z Lineární algebry 1 (LAZ), mohou jít na zkoušku z Lineární algebry plus (LAP). Samozřejmě za podmínky, že z LAP získali zápočet. Teprve pokud v LAP neuspějí, zapíšu jim do indexu jejich výsledek z LAZ.

Přeji vám hodně úspěchů!
back to homepage