back to homepage
Pantheon
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ       Cestovatelské besedy

Úvod do kryptologie

Předmět má formu seminářů, na kterých některé příspěvky přednesu já a další přednášky už budou ve spolupráci s vámi, posluchači. Témata zpracujeme napůl, tj. minimálně dva týdny před příspěvkem si rozdělíme, kdo zpracuje kterou oblast daného tématu. K zapůjčení mám následující literaturu:

Náplň předmětu:

 1. Klasická kryptologie
 2. Generátory pseudonáhodných čísel a jejich aplikace v kryptografii (proudové šifry)
 3. Blokové symetrické šifry, DES a jeho kryptoanalýza - DES Cracker
 4. Testování prvočíselnosti
  Programy testování prvočíselnosti
 5. Asymetrická kryptografie - RSA, ElGamal, DH
  Programy asymetrické kryptologie
 6. Digitální podepisování pomocí asymetrické kryptografie
  Podrobné informace o elektronickém podpisu viz http://www.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/nciphers/elektronicky_podpis.pdf
 7. Hašovací funkce - Algoritmus MD5 a další a SHA-3
 8. Kvantová kryptografie Matějů
 9. Kryptografie v praxi Košař
  1. Bezpečnost internetového bankovnictví, bankomaty, platební karty
  2. Elektronický cestovní pas
  3. Šifrování flash a jiných datových úložišť
  4. Šifrování e-mailů
  5. Bezpečnost mobilních telefonů

Podmínky udělení zápočtu
Účast na přednáškách (aspoň 10 přednášek ze 13) - docházka je k dispozici zde - a prezentace kvalitního (!) příspěvku.

back to homepage